Download tool smart boost traffic tăng view và tự click quảng cáo

SmartBoostTraffic - là sự phối kết hợp lại giữa Tool Control Proxy + Firefox Browser (Addons) + MacroTool chạy đa luồng (multiple threads), từng luồng là 1 trong Firefox Protệp tin đơn lẻ !Dùng nhằm boost traffic mang đến website bởi trình chăm chú Firefox, có hổ trợ User-Agent, Referrer URL, Links, Socks5, SSH, HMA, Keyboard cùng Mouse (Click không chiếm chuột cùng Cliông chồng chiếm phần chuột, quan trọng có Clichồng theo tọa độ mà không chiếm chuột).

Bạn đang xem: Download tool smart boost traffic tăng view và tự click quảng cáo


*

DOWNLOAD TOOL VERSION RELEASE
http://mmosolution.net/SmartBoostTraffic-1010.rarDOWNLOAD MACRO MẪUhttp://mmosolution.net/SmartBoostTraffic/macro-template.rarFULL MACRO
COMMENT//Show a alert box on the screenSHOW_MESSAGE => text need show//Pause Macro và wait 120 secondsDELAY_SECONDS => 120//Move Firefox khổng lồ point X YMOVE_FIREFOX_TO => 0 X 0//Reform size Firefox khổng lồ Width(px) & Height(px)RESIZE_FIREFOX_TO => 1024 X 768//Activate Firefox WindowACTIVATE_FIREFOX//Only On or Off TopMost of Firefox WindowENABLED_TOPMOST_FIREFOXDISABLED_TOPMOST_FIREFOX//Clear History of FirefoxCLEAR_FIREFOX_HISTORY//Clear Cookies of FirefoxCLEAR_FIREFOX_COOKIES//Clear Cabịt of FirefoxCLEAR_FIREFOX_CACHE//Change User-Agent for Firefox, User-Agent will be read from file User-Agent.txtCHANGE_USER_AGENTCHANGE_USER_AGENT => RANDOM//Clear User-Agent for FirefoxCLEAR_USER_AGENT//On or Off Comfirm box of Firefox, not work perfect!DISABLED_CONFIRM_BOXENABLED_CONFIRM_BOX//On or Off Image Loading of FirefoxDISABLED_IMAGEENABLED_IMAGE//On or Off JavaScript of FirefoxDISABLED_JAVASCRIPTENABLED_JAVASCRIPT//Bloông xã or Allow all Popup and New Window of FirefoxBLOCK_ALL_POPUPALLOW_ALL_POPUP//Change Proxy by Socks5 for Firefox, Socks will be read from file Socks5.txtCHANGE_PROXY_BY_SOCKSCHANGE_PROXY_BY_SOCKS => RANDOM//Change Proxy by SSH for Firefox, SSH will be read from tệp tin SSH.txtCHANGE_PROXY_BY_SSHCHANGE_PROXY_BY_SSH => RANDOM//Set Timeout Seconds for SSH ConnectionSSH_CONNECT_TIMEOUT => 30//Change Proxy by HideMyAss(HMA) for PC, please read thiết lập guide in HMA.txtCHANGE_PROXY_BY_HMA//Clear used HMA for FirefoxCLEAR_HMA//Clear Proxy for FirefoxCLEAR_PROXY//About Tab of FirefoxNEW_TABCLOSE_SELECTED_TABCLOSE_ALL_TABSELECT_TAB => 2//xuất hiện a URL on current Tab of FirefoxOPEN_URL => URLOPEN_URL => URL => Referrer URLOPEN_URL => GET_LINKRANDOMOPEN_URL => GET_LINKRANDOM => GET_REFERRER_URLRANDOM//Set Scrollbar lớn point X YSCROLLBAR_TO => 0 X 100//Simulator Mouse Scroll Up/DownMOUSE_SCROLL_DOWNMOUSE_SCROLL_UP//Simulator Mouse Move to lớn Point X YMOVE_MOUSE => 300 x 350//Aulớn detect position of element and simulator Mouse move sầu lớn this elementMOVE_MOUSE_TO_XPATH => XPATHMOVE_MOUSE_TO_ELEMENT_ID => ELEMENT ID//Simulator Mouse Left Cliông xã lớn current PointCLICKCLICK_TO_POSITION//Simulator Mouse Left Click to lớn Point X YCLICK => đôi mươi X 20CLICK_TO_POSITION => đôi mươi X 20//Simulator Background Mouse Left Cliông chồng to lớn Point X YBACKGROUND_CLICK => 20 X 20//Use JavaScript khổng lồ Điện thoại tư vấn Click() method of HTML ElementCLICK_TO_XPATH => XPATHCLICK_TO_ELEMENT_ID => ELEMENT IDCLICK_TO_URL_TEXT => TEXTCLICK_TO_URL_HREF => HREF VALUECLICK_TO_RANDOM_URLCLICK_TO_RANDOM_INTERNAL_URLCLICK_TO_RANDOM_DOMAIN => abcxyz.com//Simulator Press Key or Press Shortcut of KeyboardPRESS_KEY => HelloPRESS_SHORTCUT => EnterPRESS_SHORTCUT => Control + VPRESS_SHORTCUT => Control + Shift + V//Recomm& you use this Macro to lớn restart Firefox => It will release memoryRESTART_FIREFOX//Recommvà you use this Macro to clear "Error Window" & "Release Memory"CLEAR_ERROR_MEMORY//Copy and Paste Plain TextCOPY => HelloPASTE//Use Antigate.com to lớn solved CaptchaANTIGATE_API_KEY => ABCXYZSOLVED_CAPTCHA_BY_ANTIGATE => ScrollX, ScrollY, Left, Top, Width, HeightPRESS_CAPTCHA_TEXTPASTE_CAPTCHA_TEXT//Pause Macro and wait until page load complete or timeout 60sWAIT_PAGE_LOAD_COMPLETE => 60//Pause Macro và wait until tải về complete or timeout 60sWAIT_DOWNLOAD_COMPLETE => 60//Start keep Activate, TopMost of Firefox. Timeout 120 secondsENABLED_TOP_MOST => 120//Stop keep Activate, TopMost of FirefoxDISABLED_TOP_MOST//Get a random number with range min lớn maxRANDOMMin,Max//Return YES if proxy die, NO if proxy livePROXY_IS_DIE0//Return YES if page load complete, else is NOPAGE_LOAD_COMPLETE0//Return YES if download complete, else is NODOWNLOAD_IS_COMPLETE0//Chechồng a element is ready? Return YES if element is ready, else is NOELEMENT_ID_IS_READYelement idELEMENT_XPATH_IS_READYxpath//Get a attribute value of elementGET_ATTRIBUTE_ELEMENT_IDattribute,element idGET_ATTRIBUTE_ELEMENT_XPATHattribute,xpath//Get a total Tabs of FirefoxCOUNT_TAB0//Get a total macro repeat for this FirefoxCOUNT_MACRO_REPEAT0//Get a value of current Web Page, such as title, url, sateGET_PAGE_INFORMATIONtitle//If MacroIF => PROXY_IS_DIE0 => EQUAL => YES...ELSE...END_IF//Loop MacroLOOP. => 1 => 10SHOW_MESSAGE => LOOP_INDEX0END_LOOP//Jump lớn a Macro Line numberGO_TO_LINE => 1//Stop MacroSTOP
01. ENABLED_TOP_MOST và DISABLED_TOP_MOST Giữ Activate, TopMost Firefox Window cho tới khi nào ước ao dừng hoặc Timeout. Cái này dùng để làm thao tác làm việc Clichồng tốt Press Key đúng đắn hơn mang đến luồng xuất xắc Firefox này.02. Bitvise ẩn luôn luôn inhỏ system tray.03. Tạo Firefox Profile dứt ko xóa Textbox Profile Name.04. COUNT_MACRO_REPEAT(0) Đọc thông báo Macro sẽ chạy lập lại bao nhiêu lần. Việc này vận dụng mang lại mục tiêu 1000k View đã Click 1 loại.05. GET_PAGE_INFORMATION(title|url|state) Đọc thông báo page: title, url, state.06. SSH_CONNECT_TIMEOUT Cài đặt timeout seconds đến SSH Connect.07. Update thêm lệnh CLICK trên Mouse Point hiện nay.08. MOVE_MOUSE_TO_XPATH cùng MOVE_MOUSE_TO_ELEMENT_ID Duy đưa Mouse tới HTML element.09. Sửa lại cú pháp của các Method vào Macro, từ bỏ vết METHOD(0) thành METHOD0. Chụ ý update lại không còn những hàm của Macro gồm chữ màu hồng nhé, ví như hàm: RANDOM1,9910. cũng có thể áp dụng Method trong một loại văn bản, ví dụ: http://abc.com/?rnd=RANDOM1,9911. Vấn đề fake Referrer Url tự https ko work được, đang kiểm tra với chưa đưa ra giải pháp fix. Anh em cần rước referrer url thật mang lại chắc!12. Bỏ menu "Get Cliông xã Mouse Point". cũng có thể áp dụng "Web Spy" từ bỏ Addons bên trên Firefox để mang không thiếu thốn công bố tọa độ Click, Xpath,...

Xem thêm: Người Mệnh Hỏa Hướng Nào ? Hợp Mệnh Nào Và Khắc Mệnh Nào? Mệnh Hỏa Hợp Hướng Gì


01. CLEAR_FIREFOX_HISTORY02. Support thêm Firefox Nightly Version (tư vấn HTML5 Play Video mang đến VPS đã sử dụng Windows Server 2008 và 2012)03. Thêm nút ít Stop all Macro04. Fix lỗi RESTART_FIREFOX => vẫn check kỹ hơn Việc restart này.05. BLOCK_ALL_POPUPhường. với ALLOW_ALL_POPUP => Cthua hoặc Blochồng tuyệt đối hoàn hảo những New Window giỏi Popup.06. COUNT_TAB(0) Hổ trợ đến vấn đề lập lại lệnh Macro
MUA KEY SỬ DỤNG

Code:
Plan 1: $15 / Lifetime / PCPlan 2: Lifetime / Unlimited PC => Liên hệ Tui
VẤN ĐỀ KEY FULL UNLIMITED MÌNH SẼ KHÔNG BÁN ĐẠI TRÀ MÀ CHỈ BÁN CHO VERSION BETA NÀY THÔI, VÀ MÌNH CŨNG UPDATE VERSION NÀY WORK ỔN ĐỊNH.
MÌNH SẼ RA MẮT VERSION PROFESSIONAL VÀ BÁN KEY THEO THÁNG, KHÔNG CÓ KEY FULL UNLIMITED.HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ NHẬN KEY:
LIÊN HỆ SKYPE: phuongtm2013
MONG NHẬN ĐƯỢC Ý KIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LỖI PHÁT SINH KHI DÙNG TOOLTsay mê gia nhóm để được hổ trợ giải pháp kiếm tiền online, được phân chia vẫn tool không tính tiền, tiện ích mở rộng, v.v...:https://www.facebook.com/groups/621834221295501/