TAM TIÊM THƯƠNG

« Đinh-Ba » (釘 鈀) là một loại binh-khí đã được xuất-hiện từ thời Tam-Quốc Chiến (220-280 sau CN) phôi-thai từ nhì món binh-khí cổ xưa « Đảng » ( 鎲) với « Ba » (鈀) bắt buộc còn được gọi là « Đảng-Ba » (鎲 鈀).


Bạn đang xem: Tam tiêm thương

*

Binh-khí « Đảng » ( 鎲)


*

Binh-khí « Ba » (鈀)


*

Binh-khí « Đinh-Ba » (釘 鈀)


Đinh-Ba là thứ binh-khí gắn nhiều lưỡi với được gọi là « Xoa » (叉) ; nó gồm tất cả bố loại :

1 - Đoản-Bính Xoa (cán ngắn khoảng 29 cm), thuộc về loại « Ám-Khí » ;

2 - Trung-Bính Xoa (cán vừa khoảng 1,5 m), được gọi là « Phi-Xoa » (飛 叉) ;

3 - Trường-Bính Xoa (cán lâu năm từ 2m đến 2,40m), được gọi là «Tam-Đầu Xoa » (三 頭 叉) khi bao gồm gắn cha lưỡi - lưỡi chủ yếu giữa lâu năm hơn nhì lưỡi ở hai bên tối thiểu 10centimet - còn được định-danh là « Ngưu-Đầu Xoa » (牛 頭 叉), nhưng mà nước Đại-Việt gọi là « Đinh-Ba » (Skt. Trishula).

Người xưa còn phân-định nhì các loại Đinh-Ba « Tam-Đầu Xoa » (三 頭 叉) : A) - Loại « Đinh-Ba Văn », call là « Vnạp năng lượng Xoa » : đó là loại Đinh-Ba tất cả bố lưỡi phần nhiều nhắm đến vùng phía đằng trước đằng Mũi Đinh-Ba ; B) - Loại « Đinh-Ba Võ » Gọi là « Võ Xoa » : sẽ là một số loại Đinh-Ba tất cả hai lưỡi hướng đến phía đằng trước đằng Mũi Đinh-Ba và tất cả một lưỡi hướng ngược về bên dưới sát Cán Đinh-Ba. Nó còn có tên Hotline là « Linh-Nha-Tiên 靈 鴉 鞭 » làm việc Đại-Việt cùng « Nhạn-Linch Tmùi hương 鴈 靈 槍 » trên Trung-Hoa.


Xem thêm: Top 7 Cách Tẩy Mốc Trên Áo Phao Hiệu Quả Bằng Những Nguyên Liệu Có Sẵn Trong Bếp

*

Đinh-Ba Thời Triều MINH (1368-1644) « Tam-Đầu Xoa » (三 頭 叉)


*

Đinh-Ba « Tam-Đầu Xoa » (三 頭 叉)


*

« Phi Xoa » (飛 叉) (Tín-dụng Hình ảnh : WLE )


Đinh-Ba thuộc về loại binh-khí giành riêng cho Kỵ-binh với còn được gọi là «Mã-Xoa» (馬 叉) xuất xắc là «Tam-Đầu Xoa» (三 頭 叉), siêu thông-dụng làm việc nước Đại-Việt, nhất là về thời Nhà LÊ Trung-hưng (1533~1789).

Môn-SInh Võ-Thuật Cổ-Truyền Việt-Nam cần phải biết phân-biệt cây Đinh-Ba nói bên trên cùng với cây Chỉa Ba.

Chỉa Ba thuộc về loại binh-khí giành riêng cho Bộ-binh và được gọi là « Tam-Cổ-Xoa » (三 股 叉). Thạt ra, Chỉa Ba bao gồm có nhiều các loại : 1 - Loại Chỉa Ba Đi Săn uống, cần sử dụng đánh Cọp và Beo ; 2 - Loại Chỉa Ba Đánh Trận, call là « Tam-Cổ-Xoa » và cũng khá được xếp vào hạng Quân Xoa 軍叉.


*

Chỉa Ba Đánh Trận - Tam-Cổ Xoa của Đại-Việt. VIỆT-NAM - Thế-Kỷ 19 (Tín-dụng Ảnh : oriental-arms.com)