15/04, ngày thuế của mỹ

City HomeGovernmentBureaus & Offices of the City of PortlandOffice of Management & FinanceWho We AreBureau of Revenue và Financial ServicesAbout UsDivisionsSign InUsername or EmailPassword
*

Information in Vietnamese (Tiếng Việt)

Những câu hỏi thường gặp về Thuế Nghệ Thuật

Nộp báo cáo thuế và/hoặc đóng thuế trực tuyến~Bạn cần thêm thông tin?Gửi emailhoặc gọi điện cho chúng tôi theo số (503)865-4278

Thuế Thu Nhập từ Giáo Dục và Hoạt Động Nghệ Thuật (gọi tắt là Thuế Nghệ Thuật) sẽ được sử dụng để cung cấp ngân sách đầu tư đến đội ngũ giáo viên trường học Portlvà và những tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào nghệ thuật tại Portlvà.

Bạn đang xem: 15/04, ngày thuế của mỹ

Mỗi người dân Portl&, từ 18 tuổi trở lên, đều phải nộp:

Một hoặcnhiều người vào hộ gia đình tất cả thu nhập trên mức chuẩn nghèo của lienbang và tất cả thu nhập trên $1,000 (mức phải đóng thuế); HOẶCBạn có thunhập ít hơn $1,000 (không bao gồm thu nhập từ phúc lợi làng mạc hội) nhưng songthuộc vợ/chồng hoặc bố/mẹ gồm thu nhập trên mức chuẩn nghèo của liên bang(ko phải đóng thuế);HOẶC

2. Yêu cầu miễn trừ Thuế Nghệ Thuật

Nếu phải đóng thuế, mức Thuế Nghệ Thuật là $35 mỗi người. Tiết kiệm thời gian bằng cách nộp report thuế trực tuyến (ACH, Visa hoặc MasterCard - không mất giá tiền xử lý giao định bắt đầu từ năm thuế 2013).

Nếu bạn đã nộp report thuế nhưng chưa nộp thuế, bạn tất cả thể sử dụng mã số xác nhận để trả tiền Thuế Nghệ Thuậtl (bằng ACH, Visa hoặc MasterCard).

Gọi số 503-865-4278 để nói chuyện với một nhân viên cấp dưới chăm sóc khách hàng từ Thứ Hai tới Thứ Sáu. Từ 9g sáng tới 4g45 chiều hoặc gửi tin nhắn tới artstaxhelp
au-79.net.

tin tức về thuế

Ai phải đóng thuế

Nộp báo cáo & đóng thuế

Yêu cầu hoàn thuế

Thông tin về thuế

Tôi không nợ tiền thuế. Tôi có phải nộp báo có thuế không?

Có. Mỗi người dân trưởng thành đều phải nộp report Thuế Thu Nhập Nghệ Thuật. Nếu bạn sống trong một hộ gia đình tất cả thu nhập bên trên mức chuẩn nghèo của liên bang nhưng thu nhập chịu thuế mặt hàng năm của bạn dưới $1,000 thì bạn ghi rõ trong báo cáo bằng phương pháp chọn ô “Không - thu nhập dưới $1,000”. Nếu thu nhập của bạnduy nhấtbao gồm từ nguồn phúc lợi An Sinch Xã Hội, phúc lợi hưu trí từ Hệ Thống Hưu Trí mang lại Nhân Viên Dịch Vụ Công của Oregon (Oregon Public Employees Retirement System - PERS), phúc lợi hưu trí từ Hệ Thống Hưu Trí cho Nhân Viên Liên Bang (Federal Employees Retirement System - FERS hoặc CSRS), phúc lợi mang đến cựu chiến binch khuyết tật hoặc thu nhập từ tiền lãi từ trái phiếu ngắn nhiều năm hạn của Ngân khố Hoa Kỳ thì bạn ghi rõ trong báo cáo bằng biện pháp chọn ô "Không - thu nhập dưới $1,000”. Nếu nguồn thu nhập sản phẩm năm chủ yếu của bạn là nguồn liệt kê bên trên đây với bất cứ nguồn thu nhập làm sao khác của bạn dưới $1,000, thì bạn ghi rõ bằng cách chọn ô “Không - thu nhập dưới $1,000”. Không phải trả $35 tiền thuế.

Loại thuế này được sinh ra như thế nào?

Thuế Thu Nhập từ Giáo Dục với Hoạt Động Nghệ Thuật (Arts Education and Access Income Tax) được cử tri Portl& thông qua vào cuộc tổng tuyển cử vào trong ngày 6 mon 11 năm 2012 (Ballot Measure 26-146).

Loại thuế này được bắt đầu từ Khi nào?

2012 là năm thu thuế đầu tiên. Hạn chót đóng thuế đến năm thuế 2020 là ngày 15 tháng Tư năm 2021.

Tiền thuế phải nộp là bao nhiêu?

$35 mỗi người.

Đây tất cả phải là một loại thuế tạm thời không?

Không.

Tiền thuế sẽ sử dụng vào việc gì?

Tiền thuế còn lại sau khi khấu trừ chi phí sẽ được cấp chosáu (6) học khu vực Portland với Hội Đồng Văn Hóa và Nghệ Thuật Vùng (RACC). Khoản tiền này sẽ giúp đội ngũ giáo viên nghệ thuật với âm nhạc đến học sinh K-5 và các chương trình nghệ thuật bên trên toàn thành phố.

Tại sao loại thuế này không được cộng vào cùng với hóa đơn tiền nước hoặc thuế bên đất?

Bất cứ hóa đơn làm sao gửi đến đến một căn nhà bao gồm người cư trú cụ thể (như thuế bên đất hoặc hóa đơn tiền nước) sẽ không biết được số lượng người lớn cần phải trả loại thuế này. Ví dụ, hóa đơn thuế đơn vị đất của một khu tầm thường cư có 50 căn hộ sẽ được gửi đến quản lý tòa nhà hoặc chủ sở hữu tòa đơn vị, chứ không phải từng cá nhân đang mướn căn hộ tại đó. Có thể sẽ bao gồm hơn 50 cá thể sống trong khu vực tầm thường cư đó, tuy nhiên chỉ có một hóa đơn thuế bên đất được xuất. Tương tự, hóa đơn tiền nước ko bao gồm bất cứ công bố làm sao về số người lớn sống tại một địa chỉ cư trú cũng như có bao nhiêu người tất cả thu nhập.

Thuế Nghệ Thuật có bị cấm theo Hiến pháp Oregon bởi vì là khoản thuế thân hoặc thuế theo đầu người không?

Không. TrongWittemyer và Thành phố Portlvà, Tòa án Lưu Động Hạt Multnomah đã tuim bố vào trong ngày 21 mon Sáu năm 2013 rằng “Thuế Nghệ Thuật không phải là một loại Thuế Thân hoặc Thuế đầu người bị cấm theo Hiến pháp Oregon. … Thuế Nghệ Thuật không phải là một loại thuế thân hoặc thuế đầu người bởi loại thuế này sẽ không được xét theo đầu người. khi xét thuế, Thành phố cân nhắc thu nhập của một người theo ba phần riêng biệt biệt: thuế chỉ áp dụng cho (1) thu nhập bên trên $1,000, (2) những nguồn thu nhập ko được miễn trừ với (3) thu nhập của những cá thể sống trong hộ gia đình bao gồm thu nhập bên trên mức chuẩn nghèo của liên bang. Người đóng thuế dưới 18 tuổi được miễn loại thuế này. Hiệu lực thực tế của loại thuế này là để thu thuế từ thu nhập của những cư dân thành phố nhất định nằm vào phạm vi mức thu nhập nhất định với bởi đó không phải thuế thân hay thuế theo đầu người.Vào ngày 8 tháng Sáu năm năm 2016, Tòa Phúc Thẩm Oregon đã khẳng định phán quyết của Tòa Lưu Động Hạt Multnomah. Vào ngày 21 mon Chín năm 2017, Tòa Thượng Thẩm Tiểu bang Oregon đã khẳng định phán quyếtcủa Tòa Phúc Thẩm Oregon cùng phán quyết ở mức hạn chế của Tòa Lưu Động Hạt Multnomah.

Tại sao bạn cần phải bao gồm số phúc lợi thôn hội (SSN) cùng năm sinh?

IRS cùng Sở Thuế Oregon (DOR) yêu thương cầu bạn cần có số SSN đầy đủ. Hình như, DOR yêu thương cầu phải bao gồm ngày sinch để có thể xác định từng cá thể nộp thuế; Cửa Hàng chúng tôi cần số SSN và năm sinc của bạn để kết thúc việc này. Ví dụ, theo cuốn Niên giám Những trang trắng, bao gồm ít nhất 10 người đàn ông cùng tên John Smith sống ở Portland nhưng không một ai vào số họ tất cả cùng trong ngày năm sinh và số SSN. Số SSN và năm sinch của bạn sẽ đảm bảo Cửa Hàng chúng tôi ko nhầm lẫn giữa người này với người khác. Chúng tôi cũng cần ngày sinch để đảm bảo Cửa Hàng chúng tôi không tính thuế cho những người dưới 18 tuổi. Cung cấp mang đến Thành phố nhị (2) thông báo quan tiền trọng này sẽ giúp đảm bảo khoản tiền thuế được tính đúng đến bạn.

Tiền Thuế Nghệ Thuật sẽ được sử dụng làm cho gì?Chúng tôi đã đăng lên tiếng kế toán thù của tất cả những năm thuếtại đây.

Ai phải đóng thuế

Ai sẽ phải đóng thuế?

Cư dân Thành phố Portland từ 18 tuổi trở lên cóthu nhậpmặt hàng năm từ $1,000 trở lên cùng sống trong hộ gia đình ở bên trên mức chuẩn nghèo của liên bang. Nếu thu nhập hàng năm của hộ gia đình nhưng bạn sinh sống ở mức hoặc dưới mức chuẩn nghèo của liên bang, bạn bao gồm thểyêu cầu miễn trừ. Nếu bạn chuyển đến hoặc chuyển đi khỏi Portl& trong năm 20đôi mươi, bạn vẫn phải đóng đủ tiền thuế là $35.

Ai không phải đóng thuế?

Những cư dân Portlvà sau đây ko phải đóng Thuế Nghệ Thuật:

Cá nhân dưới 18 tuổi

“Miễn Trừ Báo Cáo Thuế Vĩnh Viễn mang đến Người Cao Niên Thu Nhập Thấp hoặc Cá Nhân Bị Khuyến Tất Vĩnh Viễn có Thu Nhập Thấp” là gì?

Người nộp thuế hội đủ điều kiện với nguồn thu nhập duy nhất ko chịu thuế (ví dụ phúc lợi An sinh Xã hội, Hưu trí Nhân viên Liên bang, Hưu trí Nhân viên Dịch Vụ Công Oregon, tiền lãi từ trái phiếu Hoa Kỳ, phúc lợi khuyết tất mang đến cựu chiến binh) HOẶC thu nhập dưới mức chuẩn nghèo liên bangtừ 70 tuổi trở lên (hoặc khuyết tật vĩnh viễn) gồm thể yêu thương cầu miễn nộp report vĩnh viễn. Quy định này miễn đến người nộp thuế không phải báo cáo Thuế Nghệ Thuật sản phẩm năm. Nếu thực trạng tài chủ yếu của người nộp thuế cụ đổi, họ phải thông tin cho Phòng Thuế Vụ với nộp report Thuế Nghệ Thuật cho bất cứ năm nào mà lại họ không còn đủ điều kiện được miễn trừ nữa.

Đối với những hộ gia đình tất cả người cư trú dưới 70 tuổi, trừ khi đó là những người khuyết tật vĩnh viễn, sản phẩm năm vẫn cần phải nộp đơn xin miễn trừ đến hộ gia đình nghèo.

Làm thế nào để biết địa chỉ của tôi nằm trên địa phận Portland?

Nếu bạn sống ở Hạt Multnomah, bạn gồm thể dễ dàng kiểm tra địa chỉ của mình trênBản đồ Portlandđể coi bạn tất cả nằm trong phạm vi thành phố của Portl& hay là không. Tới trangwww.portlandmaps.comcùng nhập địa chỉ của bạn. Bấm vào “Assessor” (Người đánh giá) sau đó chọn “Assessor Detail” (tin tức về người đánh giá) sau đó “Tax Districts” (Khu Thuế). Tax District 130 là khu vực thuế Thành phố Portl&. Nếu địa chỉ của bạn bao gồm quần thể thuế này có nghĩa là bạn cư trú trong phạm vi Thành phố Portl&.

Nếu bạn cư trú ở Hạt Clackamas, bạn tất cả thể kiểm tra địa chỉ của bạn tạihttp://web3.clackamas.us/taxstatements. Nếu báo cáo xác nhận về thuế bên đất của bạn đến thấy bạn đã được Thành phố Portland đánh giá thì gồm nghĩa bạn được xem như là cư dân của Portlvà.

Nếu bạn cư trú ở Hạt Washington, bạn gồm thể kiểm tra địa chỉ của bạn tạihttp://www.co.washington.or.us/AssessmentTaxation/taxstatements.cfm.Nếu báo cáo xác nhận về thuế bên đất của bạn mang lại thấy bạn đã được Thành phố Portlvà (City - Portland) đánh giá bán thì có nghĩa bạn được coi là cư dân của Portl&.

Mức chuẩn nghèo của liên bang là gì?

Cuốn hướng dẫn về mức chuẩn nghèo của liên bang được Bộ Y tế với Dịch vụ Nhân sinc (HHS) tạo ra mặt hàng năm vào Sổ bộ Đăng ký kết Liên bang(Federal Register). Những hướng dẫn này được sử dụng mang đến mục đích hành chính - ví dụ như để xác định điều kiện hợp lệ về mặt tài bao gồm mang đến một số chương trình nhất định của liên bang. Thuế Nghệ Thuật sử dụng hướng dẫn này để xác định xem một hộ gia đình gồm được miễn ko phải đóng loại thuế này hay không.

Hướng Dẫn về Chuẩn Nghèo 2020

Số người trong Hộ gia đìnhHướng Dẫn về Chuẩn Nghèo
1$12.760
2$17.240
3$21.720
4$26.200
5$30.680
6$35.160
7$39.640
8$44.120

Đối với hộ gia đình gồm bên trên tám (8) người, cộng $4.420 mang lại một người tiếp tế.

Nếu tôi có tác dụng việc còn vợ/chồng tôi thì ko, Shop chúng tôi phải đóng $35 hay $70?

Trong những trường hợp Khi chỉ bao gồm vợ hoặc chồng “gồm thu nhập”, thì sẽ chỉ gồm một người phải đóng khoản thuế $35. Nếu người vợ hoặc chồng ko có tác dụng việc gồm thu nhập hàng năm bên trên $999.99 thì đó cũng là thu nhập kiếm được với họ cần phải trả thuế. Nên tổng tiền thuế sẽ là $70. Để biết thêm công bố về loại thu nhập như thế nào được tính, phấn kích xem phần Những câu hỏi thường gặp "Khi xác định một cư dân “gồm thu nhập”, những loại thu nhập nào sẽ được tính?"

Con dòng ở độ tuổi trưởng thành sống cùng công ty bao gồm phải trả thuế không?

Con dòng ở độ tuổi trường thành sống cùng bố mẹ gồm thu nhập dưới $1,000 vào năm 20trăng tròn thì ko phải trả thuế. Thông tin về con cái ở độ tuổi trưởng thành tất cả thể được bổ sung vào báo cáo thuế của bố mẹ. Trong đó ghi rõ là con cháu có thu nhập và phải đóng tiền thuế là $35 hoặc nếu thu nhập hàng năm dưới $1,000 thì không phải trả thuế.

Nếu bạn khai báo thu nhập ko chịu thuếbởi nguồn thu nhập duy nhất của bạn ko phải chịu thuế (phúc lợi trả từ nguồn: An Sinh Xã Hội (SS), Thu Nhập An Sinh Bổ Trợ (Supplemental Security Income - SSI), Đạo luật Hưu trí Ngành Đường Sắt liên bang năm 1974 (RR), Hệ Thống Hưu Trí đến Nhân Viên Dịch Vụ Công của Oregon (PERS), phúc lợi hưu trí của liên bang (FERS với CSRS), phúc lợi cho cựu chiến binh khuyết tật, tiền lãi từ trái phiếu Hoa Kỳ (USTI), hoặc bất cứ loại phúc lợi làm sao vào số này kết hợp lại:

Phòng ThuếVụ sẽ xác minh thu nhập và/hoặc yêu cầu miễn trừ bằng lên tiếng vì chưng Sở ThuếVụ Hoa Kỳ (IRS) cung cấp. Tiền phạt gồm thể sẽ được tính tân oán nếu không thểxác minh được những yêu cầu này.Phòng ThuếVụ bao gồm thể yêu thương cầu công bố tài bao gồm từ người nộp report thuế để đánhgiá bán bất cứ yêu thương cầu xin miễn trừ làm sao.

Sinc viên bao gồm phải đóng thuế không?

Nếu sinh viên bao gồm thu nhập trên $999,99 trong năm 20trăng tròn cùng là cư dân của Portl&, từ 18 tuổi trở lên với sống vào hộ gia đình bên trên mức chuẩn nghèo thì họ sẽ phải nộp thuế. Việc này sẽ không liên quan tới việc họ đang học ở đâu. Nhìn thông thường, sinh viên được xem là cư dân Portland nếu họ về nhà tại Portland trong thời gian nghỉ học.

Sẽ thế nào nếu tôi sống ở Portlvà ko hết một năm?

Khoản thuế $35 không thu theo tỷ lệ thời gian. Bạn vẫn phải trả đủ khoản thuế $35 ngay lập tức cả Khi bạn chỉ sống ở Portlvà một khoảng thời gian vào năm.

Tôi sống tại Portl& năm 2020 cùng sau đó chuyển đi khỏi Portlvà vào năm 2021. Tôi tất cả cần phải đóng thuế không?

Có. Do bạn đã sống tại Portland trong năm 20đôi mươi, bạn sẽ phải đóng thuế (hạn đóng thuế là ngày 15 tháng Tư 2021). Bạn cũng sẽ phải đóng thuế cho năm 2020 (hạn đóng thuế là ngày 15 mon Tư năm 2021) vì bạn sống tại Portlvà vào năm 2020. Nếu bạn không sống tại Portl& vào năm 2020, bạn sẽ không cần phải nộp báo cáo với đóng thuế mang đến năm 20đôi mươi (hạn nộp thuế là ngày 15 mon Tư năm 2021). Nếu hiện bạn không sống tại Portl& khi bạn làm cho báo cáo Thuế Nghệ Thuật, bạn cần cung cấp địa chỉ của bạn tại Portland (trước Khi chuyển đi) trong report thuế.

Loại thuế này còn có giới hạn độ tuổi tối đa phải nộp thuế không?

Không. Thuế áp dụng mang lại cư dân từ 18 tuổi trở lên.

Xem thêm: 1958 Mệnh Gì Và Phong Thủy Hợp Mệnh Tuổi 1958

Khi xác định xem một cư dân “gồm thu nhập” hay là không, loại thu nhập nào được tính tới?

Tất cả các loại thu nhập đều được tính tới, bất kể thu nhập là từng nào. Thu nhập tất cả thể từ lương, tự doanh, đầu tư, dịch vụ thuê mướn, hưu trí, phúc lợi khuyết tật, phúc lợi thất nghiệp, tiền hỗ trợ vợ/chồng/nuôi nhỏ hoặc bất cứ nguồn thu nhập nào khác. “Thu nhập” không bao gồm bất cứ khoản thu nhập nào nhưng mà tiểu bang hoặc liên bang nghiêm cấm một thành phố không được thu thuế.

TrongBáo cáo Thuế Nghệ Thuật(hoặcmẫu Thông Tin Thuế trực tuyến) chọn "Thu nhập chịu thuế mặt hàng năm dưới $1.000" nếu:

Cá nhân bạn tất cả thu nhập mặt hàng năm từ $0 tới $999.99 trong năm 2020; hoặcNguồn thu nhập duy nhất của bạn ko thể bị Thành phố thu thuế (ví dụ như phúc lợi An sinc Xã hội, phúc lợi hưu trí PERS của Oregon, phúc lợi hưu trí FERS hoặc tiền lãi từ trái phiếu ngắn nhiều năm hạn của Ngân khố Hoa Kỳ); hoặcNguồn thu nhập bao gồm của bạn ko thể bị Thành phố đánh thuế (như những ví dụ bên trên đây) cùng cá nhân bạn gồm thu nhập từ $0 tới $999,99 từ những nguồn thu nhập không giống trong năm 2019.

Thu nhập dùng để tính điều kiện miễn trừ mang lại hộ gia đình (ở mức hoặc dưới mức chuẩn nghèo của liên bang) được định nghĩa không giống nhau. Tsi mê khảo định nghĩa này nếu bạn nghĩ rằng mình đủ điều kiện để được miễn trừ thuế. Hạn chót để bạn yêu cầu miễn trừ trong Báo cáo Thuế Nghệ Thuật là ngày 15 mon Tư năm 2021.

Nếu bạn knhị báo thu nhập ko chịu thuếbởi nguồn thu nhập duy nhất của bạn ko phải chịu thuế (phúc lợi trả từ nguồn: An Sinch Xã Hội (SS), Thu Nhập An Sinh Bổ Trợ (Supplemental Security Income - SSI), Đạo luật Hưu trí Ngành Đường Sắt liên bang năm 1974 (RR), Hệ Thống Hưu Trí mang đến Nhân Viên Dịch Vụ Công của Oregon (PERS), phúc lợi hưu trí của liên bang (FERS cùng CSRS), phúc lợi đến cựu chiến binh khuyết tật, tiền lãi từ trái phiếu Hoa Kỳ (USTI), hoặc bất cứ loại phúc lợi làm sao vào số này kết hợp lại:

Phòng Thuế Vụ sẽ xác minc thu nhập và/hoặc yêu cầu miễn trừ bằng lên tiếng do Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) cung cấp. Tiền phạt có thể sẽ được tính toán nếu ko thể xác minh được những yêu cầu này.Phòng Thuế Vụ có thể yêu thương cầu báo cáo tài bao gồm từ người nộp báo cáo thuế để đánh giá bất cứ yêu cầu xin miễn trừ như thế nào.

Nếu tôi vừa bước sang trọng tuổi 18, tôi tất cả phải báo cáo và/hoặc nộp thuế không?

Nếu bạn đã đủ 18 tuổi tính tới ngày 31 tháng 12 năm 20đôi mươi thì bạn phải report với nộp thuế (nếu thu nhập hàng năm của bạn từ $1,000 trở lên) mang đến năm 2020. Nếu bạn sống thuộc bố mẹ, họ có thể đưa biết tin của bạn vào trong report thuế của họ.

Nếu bạn tất cả thu nhập chịu thuế mặt hàng năm dưới $999.99, bạn cần chọn loại “Thu nhập chịu thuế sản phẩm năm dưới $1.000” vào Báo cáo Thuế Nghệ Thuật (hoặc mẫu Thông Tin Thuế trực tuyến).

Nếu bạn ở vào hộ gia đình ở mức hoặc dưới mức chuẩn nghèo liên bang, bạn phải gồm đọc tin trong report xin miễn trừ cho hộ gia đình đó. Bất cứ thu nhập như thế nào mà lại bạn tất cả phải được tính vào tổng thu nhập của hộ gia đình để xác định hộ gia đình của bạn tất cả đủ điều kiện hưởng miễn trừ hay không.

khi xem xét liệu thu nhập của một hộ gia đình bao gồm ở mức hoặc dưới mức chuẩn nghèo ko, thì nhị người sống cùng vào một chống (không phải có quan tiền hệ phối ngẫu) được xem là một tốt nhị hộ gia đình?

Nếu người ở thuộc chống độc lập về mặt tài chủ yếu với chỉ đơn thuần là thuộc bỏ ra trả tiền đơn vị thì họ sẽ được xem là hai (2) hộ gia đình riêng biệt (ngay lập tức cả Lúc họ sống tại thuộc một địa chỉ). Để biết thêm đọc tin về loại thu nhập nào được tính, sung sướng xem phần Những câu hỏi thường gặp "Khi xác định một cư dân “bao gồm thu nhập”, những loại thu nhập nào sẽ được tính?"

Nộp báo cáo & đóng thuế

lúc làm sao phải đóng thuế?

Hàng năm, cùng thời gian với report thuế Liên bang của bạn (thường là vào trong ngày 15 mon Tư).

Tôi bao gồm nhận được hóa đơn thuế không?

Không. Thư nhắc report thuế hoặcMẫu Báo cáo Thuế Thu Nhập Nghệ Thuậtchưa điền báo cáo sẽ được gửi tới cho bạn vào khoảng ngày 15 tháng Ba năm 2021. Nhớ rằng bạn phải nộp report thuế ngay cả khi bạnkhông phải trả tiền thuế. Cung cấp địa chỉ tin nhắn Khi bạn nộp báo cáo, mang lại mặc dù là trực tuyến xuất xắc bằng mẫu bên trên giấy, sẽ có thể chấp nhận được Phòng Thuế Vụ gửi thông tin nhắc nộp report điện tử vào năm sau.

Nếu bạn cần phải trả thuế mang lại năm thuế hiện tại hoặc bất cứ năm thuế nào trước đó (loại thuế này áp dụng vào năm 2012), chuyển tới "Trả hóa đơn Thuế Nghệ Thuật" với sử dụng số xác nhận bên trên hóa đơn của bạn để trả tiền thuế.

Tôi gồm thể nộp báo cáo thuế trực tuyến không?

Có. Hình thức report trực tuyến gồm thể sử dụng mang đến cả report thuế (ví dụ như trả tiền thuế) và yêu thương cầu miễn trừ. Chuyển tớiwww.au-79.net/artstaxcùng chọn "Nộp báo cáo Thuế Nghệ Thuật" để trả tiền thuế hoặc để nộp yêu cầu miễn trừ.

Tôi tất cả thể trả tiền thuế trực tuyến không?

Có. Chuyển tớiwww.au-79.net/artstaxvới chọn "Nộp report Thuế Nghệ Thuật" để trả tiền thuế.

Phòng Thuế Vụ có chấp nhận thẻ ghi nợ không?

Có. Phòng Thuế Vụ chấp nhận thẻ ghi nợ tính như thẻ tín dụng.

Giao dịch trực tuyến của tôi bao gồm bình yên không?

Có. Trang giao dịch được mã hóa cùng gồm những dấu hiệu có thể nhận thấy (ví dụ như biểu tượng khóa trên trình duyệt). Bạn có thể coi những chứng chỉ bình yên bằng bí quyết bấm vào biểu tượng khóa này.

Thành phố gồm lưu báo cáo thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng trực tuyến tốt công bố séc điện tử (ACH) của tôi không?

Thành phố không lưu giữ thông báo thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Mất bao thọ thì thanh khô toán trực tuyến của tôi mang lại thấy tôi đã trả tiền thuế của năm nay?

Khoản tkhô giòn toán thù của bạn sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn vào trong ngày có tác dụng việc kế tiếp.

Tôi tất cả thể hủy một tkhô cứng toán nhưng mà tôi vừa thực hiện trực tuyến không?

Được, nhưng không tuân theo hình thức trực tuyến. Tất cả các yêu thương cầu hủy tkhô cứng toán thù trực tuyến phải được nhận được trước 5g chiều cùng ngày thực hiện tkhô giòn toán. Gọi số 503-865-4278, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, 9g sáng sủa tới 4g45 chiều,trừ ngày lễ.

Những hình thức tkhô giòn toán thù làm sao được chấp nhận?

Trực tuyến:

Thẻ tín dụng (Visa hoặc MasterCard)Thẻ ghi nợ tính như tín dụng (Visa cùng MasterCard)ACH (séc điện tử): cần đảm bảo đã ủy quyền trước tài khoản của bạn cho tkhô hanh tân oán bằng ACH để tách bị bank tính phí tổn không tính dự kiến.Gửi séc hoặc lệnh bỏ ra (điền ban bố vào mẫu trực tuyến với gửi séc bằng thư)

Trực tiếp:

Tiền mặtSéc hoặc lệnh chi

Thư bưu điện:

Ghi chú: Yêu cầu Hoàn trả Thuế Nghệ Thuật: PO Box 1278, Portland, OR 97207

Hiện không chấp nhận thẻ American Express hoặc Discover.

Tôi muốn trả bằng tiền mặt. Tôi gồm thể có tác dụng như thế nào?

Văn phòng của công ty chúng tôi tại trung thực tình phố Portland chấp nhận tiền mặt. Địa chỉ văn chống của chúng tôi là 111 SW Columbia St., Suite 600. Vui lòng ko gửi tiền mặt qua thư.

Tiền thuế trả được ghi nhận theo dấu bưu điện tuyệt ngày nhận được?

Dấu bưu điện. Tiền thuế được coi là trả đúng hạn nếu dấu bưu điện là ngày 15 mon Tư năm 2021 hoặc trước đó.

Tôi gồm thể lấy mẫu đã in sẵn không?

Được. Tuy nhiên, để cắt giảm chi phí hành bao gồm và tác động tới môi trường Lúc gửi mẫu giấy qua đường bưu điện, cùng để tăng tối đa chi phí thuế giành riêng cho các trường học địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận, Cửa Hàng chúng tôi đề nghị mọi người gồm thể sử dụng internet để nộp báo cáo thuế trực tuyến tại địa chỉwww.au-79.net/artstax. Mẫu report,ARTS2019 (để trả thuế với để yêu thương cầu miễn trừ theo chuẩn nghèo) có thể tải xuống. Chỉ cần bấm vào liên kết bên trên tên của mẫu báo cáo. Mẫu báo cáo cũng bao gồm thể lấy tại văn phòng của công ty chúng tôi, địa chỉ 111 SW Columbia St., Suite 600, Portland, Oregon 97201. Và cuối cùng, chúng tôi cũng bao gồm thể gửi mẫu đơn cho bạn qua gmail.

Tôi gồm thể xin gia hạn nộp thuế không?

Không. Gia hạn thuế thu nhập của liên bang cùng tiểu bang dành riêng cho thời gian nộp báo cáo thuế chứ ko phải thời gian trả thuế. Và trên thực tế xong report Thuế Nghệ Thuật đơn giản hơn nhiều mẫu xin gia hạn liên bang. Nộp báo cáo Thuế Nghệ Thuật chỉ cần năm (5) thông tin: tên, địa chỉ, địa chỉ email, mã số An sinc Xã hội (SSN) đầy đủ cùng năm sinc của bạn.

Tiền phạt lúc không nộp Thuế Nghệ Thuật 2019 đúng hạn là bao nhiêu?

Sau ngày 15 mon Tư năm 2021: Phạt $15Sau ngày 15 tháng Mười năm 2021: phạt thêm $20

Chủ sử dụng lao động có giữ lại tiền thuế không?

Không.

Tôi gồm thể đóng thuế cho người khác được không?

Được, bạn bao gồm thểnộp report cùng đóng thuếcho bất cứ người lớn làm sao, kể cả khi họ ko sống cùng bạn. Nếu bạnnộp report thuể trực tuyến, trước tiên bạn sẽ được hỏi địa chỉ công ty ở Portland của bạn (đó tất cả thể là địa chỉ bên của bạn hoặc địa chỉ tất cả người mà bạn đang nộp report giúp), địa chỉ gmail để gửi hóa đơn với số lượng người phải nộp report thuế (bạn tất cả thể nộp report cho những người lớn bao gồm thu nhập với không tồn tại thu nhập). Địa chỉ email để gửi hóa đơn và địa chỉ nhà sẽ được xào nấu giống nhau mang lại tất cả những người nộp báo cáo thuế nhưng bạn bao gồm thể thay đổi thông tin này mang lại từng (hoặc tất cả) người nộp report. Bạn tất cả thể nộp report thuế mang đến một người lớn khác, mang đến vợ/chồng bản thân, cho bố/mẹ hoặc mang lại nhỏ ở độ tuổi trưởng thành. Sau đó bạn tất cả thể trả tiền thuế đến mọi người vào một giao dịch tkhô giòn toán duy nhất. Nếu bạn sống xung quanh phạm vi Portlvà, bạn cũng tất cả thể nộp báo cao thuế đến một người khác cư trú ở Portland.

Khoản thanh khô tân oán Thuế Nghệ Thuật của tôi bao gồm được khấu trừ không?

Người đóng thuế kê knhì những khoản khấu trừ vào report thuế thu nhập liên bang thông thường sẽ tất cả thể khấu trừ khoản thuế Nghệ Thuật 2019 đã trả vào năm 20đôi mươi ở Bảng A (Schedule A) 2020 của họ (tính là Thuế Thu Nhập Tiểu Bang và Địa Phương). Tham khảo ý kiến cố vấn thuế của bạn nếu bạn tất cả thắc mắc.

Tại sao tôi cần cung cấp số An sinc Xã hội đầy đủ của mình?

Bạn cần phải cung cấp số An sinch Xã hội của bản thân. Yêu cầu này đã được có thể chấp nhận được theo Đạo Luật Quyền Riêng Tư Liên Bang 1974, Đạo Luật Cải Cách Thuế 1976 và Ngulặng Tắc Hành Chính của Thuế Nghệ Thuật. Số An sinh Xã hội của bạn sẽ được Phòng Thuế Vụ sử dụng để giúp quản lý Thuế Nghệ Thuật, vào đó không chỉ bao gồm việc tuân thủ theo yêu thương cầu report thuế Mẫu 1099 của liên bang với để đối chiếu biết tin report Thuế Nghệ Thuật với thông báo người báo cáo thuế liên bang.

Có những biện pháp nào được thực hiện để đảm bảo số An sinc Xã hội của tôi được bảo mật?

Bảo vệ thông báo này là ưu tiên hàng đầu. Phòng Thuế Vụ quản lý bảo mật nhiều chương trình thuế tất cả yêu cầu gửi thông báo mật của người báo cáo thuế. Chiểu theo Quy tắc 5.73.100 của Thành phố Portland, bất cứ nhân viên cấp dưới làm sao của Thành phố cũng phạm luật nếu làm rò rỉ lên tiếng tài bao gồm được gửi đến hoặc được cung cấp đến thành phố theo những điều khoản của Thuế Thu Nhập từ Giáo Dục cùng Hoạt Động Nghệ Thuật. Thông tin này bao gồm cả số An sinh Xã hội. Nơi có tác dụng việc của công ty chúng tôi được bảo mật với đọc tin mật trong cơ sở dữ liệu của Cửa Hàng chúng tôi đều được mã hóa. Phòng Thuế Vụ đã được phê chuẩn được nhận thông tin của người report thuế liên bang trực tiếp từ IRS với do đó cũng phải theo đúng những yêu cầu về an ninh điện tử cùng vật lý của IRS.

Yêu cầu trả thuế

Tôi đã trả nhầm Thuế Nghệ Thuật. Tôi bao gồm thể được hoàn trả tiền thuế như thế nào?

Hoàn trả thuế sẽ được thực hiện chỉ vào trường hợp trả quá số tiền thuế, trả thuế nhị lần hoặc trả tiền khi không có khoản thuế nào phải trả. Một thanh hao tân oán trực tuyến thực hiện từ Thứ Hai tới Thứ Sáu trong giờ làm việc bình thường bao gồm thể được hủy trong cùng trong ngày giao dịch nếu Phòng Thuế Vụ nhận được yêu thương cầu trước 4g chiều theo Giờ Tỉnh Thái Bình Dương qua số điệnt hoại (503) 865-2478.

Tất cả các yêu cầu hoàn tiền khác phải được thực hiện bằng văn bản. Bạn sẽ cần phải điền vào mẫu Yêu cầu Hoàn tiền Thuế Nghệ Thuật (AREF) trong khoảng 365 ngày kể từ Khi thực hiện thanh hao tân oán. Bạn phải nộp mẫu này trước thời hạn quy định nếu ko bạn sẽ mất quyền được hoàn tiền.