Thiên Thạch Vlcm

Huân Chương thơm Võ Tướng

1 Huân Chương Võ Tướng + 1 Thiên Niên Tinc Thạch + 1 Thẻ Đúc Đặc Biệt = Huân Cmùi hương Võ Tướng (Bản Cuối)*1 (khóa)


Bạn đang xem: Thiên thạch vlcm

Thẻ Ngũ SắcVật phẩm yêu thương cầuVật phẩm đổi đượcHình ảnhMô Tả
1 Thẻ Ngũ Sắc

Bí Kíp Thái Huyền *188

*
Tính chất: khóaCông dụng: dùng làm tăng cấp nhân tài Thái Huyền
1 Thẻ Ngũ Sắc

Bắc Minc Tâm Pháp *188

*
Tính chất: khóaCông dụng: dùng làm tăng cấp Bắc Minh Thần Công

Hoàng Kyên ổn Chiến Giáp

1 Bạch Ngân Chiến Giáp (Bản Cuối) + 1 Thiên Niên Tinch Thạch + 1 Thẻ Đúc Đặc Biệt = Hoàng Kyên Chiến Giáp (Bản Cuối)*1 (khóa)


Xem thêm: Ơn Giời Cậu Đây Rồi

Ngạo kiếm quần hung - Đao vũ tìm minh

Quyết chiến đỉnh Hoa Sơn !

Công thức đổi:

Vật phẩm yêu cầuVật phđộ ẩm thay đổi đượcHình ảnhMô Tả
48 Lệnh Bài Vinc DựHuy Cmùi hương Kỷ Niệm Liên Server*1 (khóa)
*
Tính chất: khóaThuộc tính cơ bảnTấn công: 2888Phòng thủ: 2888Bạo kích: 30Né tránh: 30Sinh lực 48888Tốc độ đánh: 30
88 Lệnh Bài Vinh Dự + 1 Huy Chương thơm Kỷ Niệm Liên Server Huy Cmùi hương Kỷ Niệm Liên Server (1 sao) *1 (khóa)
*
Tính chất: khóaThuộc tính cơ bảnTấn công: 4888Phòng thủ: 3888Bạo kích: 60Né tránh: 60Sinch lực 48888Tốc độ đánh: 30
1 Huy Chương thơm Kỷ Niệm Liên Server (1 sao) + 88 Lệnh Bài Vinh DựHuy Chương Kỷ Niệm Liên Server (2 sao) *1 (khóa)
*
Tính chất: khóaThuộc tính cơ bảnTấn công: 6888Phòng thủ: 4888Bạo kích: 90Né tránh: 90Sinch lực 48888Tốc độ đánh: 30
1 Huy Chương Kỷ Niệm Liên Server (2 sao) + 88 Lệnh Bài Vinc DựHuy Chương Kỷ Niệm Liên Server (3 sao) *1 (khóa)
*
Tính chất: khóaThuộc tính cơ bảnTấn công: 8888Phòng thủ: 6888Bạo kích: 120Né tránh: 120Sinh lực 48888Tốc độ đánh: 30
1 Huy Chương thơm Kỷ Niệm Liên Server (3 sao) + 88 Lệnh Bài Vinh DựHuy Cmùi hương Kỷ Niệm Liên Server (Bản Cuối) *1 (khóa)
*
Tính chất: khóaThuộc tính cơ bảnTấn công: 10888Phòng thủ: 8888Bạo kích: 188Né tránh: 188Sinh lực 48888Tốc độ đánh: 30

Công thức đổi:

Vật phẩm yêu thương cầuVật phđộ ẩm đổi được
01 Thẻ Đổi Chí Tôn Hào Hoa
*
01 Thẻ Đổi Chí Tôn Hào Hoa
*
Thẻ Quà tặng kèm - Vàng *1
*
Thẻ Quà khuyến mãi ngay - Vàng *1
*
Thẻ Quà khuyến mãi - Vàng *1
*
Thẻ Quà bộ quà tặng kèm theo - Vàng *1 + Thiên Niên Tinc Thạch *1
*
Thẻ Quà bộ quà tặng kèm theo - Vàng *1 + Thiên Niên Tinc Thạch *1
*