Truy nã yêu quái âm dương sư

Thức thầnGợi ýVị trí
*
" data-medium-file="https://i1.wp.com/au-79.net/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?fit=120%2C120&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/au-79.net/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?fit=120%2C120&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-3018 aligncenter" src="https://i1.wp.com/au-79.net/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?resize=120%2C120&ssl=1" alt="" width="120" height="120" data-recalc-dims="1" />

Chouchin Obake – Đăng Lung Quỷ – 灯笼鬼

Các chương: 1 (gồm 4) với (gồm 2) , 2 (bao gồm 4), 3 (bao gồm 4), 5 (có 1), 6 (gồm 2), 7 (tất cả 1), 9 (có 5), 13 (gồm 1), 17 (gồm 1)

Chương 1 – Amanojaku Midori thứ nhất có 2 vào Thường, Chouchin Kozou thứ hai bao gồm 2 trong Khó;

Cmùi hương 2 – Hakaarashi no Rei thứ 2 có 2; Kiseirei thứ nhất có 2;

Cmùi hương 3 – Akajita thứ nhất gồm 2, Heiyo thứ hai tất cả 2;

Cmùi hương 5 – quái nhân Kamikui bao gồm 1;

Cmùi hương 6 – 2 Chouchin Obake từng vị trí 1 con;

Chương thơm 7 – Kappa thứ 2 bao gồm 1;

 Chương 9 – Chouchin Kozou thứ nhất có 3, Chouchin Kozou thứ 2 có một, quái nhân Moubố tất cả 1;

Chương thơm 13 – quái vật Kubinashi có 1;

Chương thơm 17 – quái nhân Lãnh chúa Arakawa có 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 3 có 2;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 mang đến 3 mỗi nơi 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 5 và 7 từng khu vực 1 con;

*
Akajita – Xích Thiệt – 赤舌
Các chương: 3 (bao gồm 2), 10 (gồm 1), 15 (bao gồm 6), 16 (tất cả 4), 23 (có 6)

Chương 3 – Akajita đầu tiên có 1, Akajita thiết bị hai bao gồm 1;

Chương thơm 10 – Satori lắp thêm hai tất cả 1;

Chương 15 – Tất cả (trừ Boss) đều có 1;

Cmùi hương 16 – Akajita thứ nhất có một, Akajita thứ hai tất cả 2, Akajita sản phẩm công nghệ 3 tất cả 1;

 Chương 23 – 2 con Hone Onmãng cầu mỗi địa điểm 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 6 cùng 7 từng vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 3 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4 mang đến 6 mỗi địa điểm 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 mang đến 3 mỗi khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Ooteđần – Tầng 5 cùng 6 từng vị trí 1 con;

*
Amanojaku Aka – Thiên Tà Quỷ Xích – 天邪鬼赤
紅鬼 – Quỷ đỏ

拍屁股 – Vỗ đùi black đét

Các chương: 4 (có 7) với (bao gồm 6) , 5 (bao gồm 7), 6 (tất cả 4), 7 (tất cả 2), 11 (có 4), 13 (có 12), 14 (tất cả 12), 15 (bao gồm 6)

Chương thơm 4 – Karakasa Kozou thứ nhất tất cả 3, Karakasa Kozou thứ 2 có một trong Thường, 2 Amanojaku Aka từng nơi 1 con;

Cmùi hương 5 – Norikabe trước tiên tất cả 2, Norikabe thứ hai có 3, 2 Hokigangươi mỗi khu vực 1 con;

Chương thơm 6 – 2 Kochosei từng nơi 2 con;

Cmùi hương 7 – Boss Youko gồm 2;

Chương thơm 11 – 2 Hitotsume Kozou mỗi khu vực 2 con;

 Chương thơm 13 – 3 Gaki từng nơi 3 con, 3 Karakasa Kozou từng vị trí 1 con;

 Cmùi hương 14 – 3 Hokigangươi từng vị trí 3 con; Boss Yumekui có 3;

Chương thơm 15 – 3 Amanojaku Midori mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 bao gồm 2;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou, Hone Onna, Shouzu, cùng Kyonshi Ani từng địa điểm 1 con; Umibouzu có 2

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 6 tất cả 1;

*
Amanojaku Midori – Thiên Tà Quỷ Lục – 天邪鬼绿
Các chương: 1 (có 4), 2 (bao gồm 2), 5 (gồm 3), 6 (bao gồm 9), 8 (bao gồm 2), 13 (bao gồm 6), 15 (bao gồm 3)

Chương thơm 1 – 2 Amanojaku Midori mỗi nơi 1 nhỏ, Chouchin Kozou thứ nhất gồm 2;

Chương 2 – quái vật Zashiki tất cả 2;

Chương 5 – Kanko cuối gồm 3;

 Cmùi hương 6 – 2 Amanojaku Ao mỗi khu vực 3 nhỏ, monster Kodokushi bao gồm 3;

Chương 8 – 2 Amanojaku Midori từng khu vực 1 con;

Chương thơm 13 – 3 Karakasa Kozou từng địa điểm 2 con;

Chương 15 – 3 Amanojaku Midori mỗi khu vực 1 con;

Cmùi hương Ngoại truyện “Hell Agent in training” – quái thú Kuro Mujou tất cả 3;

 Phong ấn Yêu khí – Shouzu tất cả 8, Gaki bao gồm 6, Hone Onmãng cầu bao gồm 6, Kyonshi Ani có 4, cùng Sea Monnk tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 6 cùng 7 từng nơi 1 con;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 6 có 1;

*
Amanojaku Ki – Thiên Tà Quỷ Hoàng – 天邪鬼黄
鼓 – Trống

單眼 – Một mắt

Các chương: 3 (tất cả 3), 5 (có 4), 8 (tất cả 4), 12 (bao gồm 1)

Chương 3 – 2 Amanojaku Ki mỗi nơi 1 nhỏ, Akajita thứ 2 gồm 1;

Cmùi hương 5 – Hokigamày thứ 2 có 2, Kanko thứ nhất gồm 2;

Chương thơm 8 – 2 Amanojaku Midori mỗi chỗ 2 con;

Chương thơm 12 – Ogumãng cầu trước tiên gồm 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 bao gồm 1;

 Phong ấn Yêu khí – Umibouzu bao gồm 3, Shouzu bao gồm 2, và Kyonshi Ani gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 4 với 5 mỗi vị trí 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 5/6 mỗi vị trí 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ootedại dột – Tầng 2 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 5 bao gồm 1;

*

Hokigami – Chửu Thần – 帚神

Các chương: 2 (có 1), 3 (có 2), 4 (bao gồm 4), 5 (gồm 2), 6 (gồm 6), 7 (bao gồm 4), 8 (có 8), 9 (có 5), 12 (gồm 1), 14 (có 3)

Cmùi hương 2 – Hokigami bao gồm 1;

Cmùi hương 3 – Amanojaku Ki trước tiên tất cả 2 trong Thường, có một trong Khó;

Chương thơm 4 – 2 Hokigamày từng địa điểm 1 bé, Boss Ame Onmãng cầu tất cả 2;

Cmùi hương 5 – 2 Hokigamày từng khu vực 1 con;

 Chương 6 – 2 Chouchin Obake từng chỗ 3 con;

Cmùi hương 7 – Koi thứ nhất có 1, Koi thứ hai bao gồm 3;

Chương 8 – 2 Momo từng chỗ 1 nhỏ, Karakasa Kozou trước tiên tất cả 3, Karakasa Kozou thứ hai có 2, boss khủng Momo có 1;

Chương thơm 9 – Tesso thứ nhất bao gồm 3, Tesso thứ hai gồm 2;

Chương thơm 12 – Umibouzu trước tiên có 1;

Chương thơm 14 – 3 Hokigangươi mỗi vị trí 1 con;

 Phong ấn Yêu khí – Futakuchi gồm 4, Kuro Mujou gồm 3, Hone Onmãng cầu gồm 4, và Kyonshi Ani tất cả 2;

 Phó bạn dạng Bí mật Ooteđần – Tầng 1 có 4, Tầng 2 mang lại 10 mỗi vị trí 3 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 1 đến 3 mỗi địa điểm 3 con;

*
Amanojaku Ao – Thiên Tà Quỷ Tkhô cứng – 天邪鬼青
Con DiềuCác chương: 2 (bao gồm 1), 5 (có 2), 6 (tất cả 2), 8 (gồm 3), 10 (có 4), 11 (gồm 2)

Chương thơm 2 – quái thú Zashiki có 1;

Chương thơm 5 – boss khủng Kamikui tất cả 2;

Cmùi hương 6 – 2 Amanojaku Ao từng địa điểm 1 con;

Cmùi hương 8 – 2 Amanojaku Midori từng nơi 1 bé, trùm cuối Momo gồm 1;

 Chương 10 – 2 Ushi no Toki từng nơi 2 con;

Chương thơm 11 – boss khủng Momiji có 2;

Cmùi hương ngoại truyện “Hell Agent vào training” – 2 Momiji từng địa điểm 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có 1;

Phong ấn Yêu khí – Futakuchi bao gồm 3, Kyonshi Ani có 3, với Umibouzu gồm 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 1 cho 3 bao gồm 4 each, Tầng 4 đến 9 từng địa điểm 3 con, và Tầng 10 có 2;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 6 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 đến 6 từng địa điểm 1 con;

*
Kiseirei – Ký Sinc Hồn – 寄生魂
Các chương: 2 (bao gồm 5), 3 (có 3), 5 (tất cả 2), 11 (có 3), 12 (gồm 1), 16 (có 9)

Cmùi hương 2 – Hokigangươi có 1, Hakaarashi no Rei thứ nhất gồm 2, và 2 Kiseirei mỗi nơi 1 con;

Chương 3 – quái thú Hououka bao gồm 3;

Chương thơm 5 – 2 Kanko từng khu vực 1 con;

Cmùi hương 7 – Boss Youko từng địa điểm 1 con;

Cmùi hương 11 – Hồn Samurai thứ nhất tất cả 3;

Cmùi hương 12 – quái vật Yuki Onmãng cầu gồm 1;

 Cmùi hương 16 – 3 con Akajita, mỗi nhỏ có 3;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 đến 3 mỗi địa điểm 3 con;

*
Karakasa Kozou – Đường Chỉ Tán Yêu – 唐纸伞妖
Các chương: 4 (gồm 7), 8 (có 2), 13 (tất cả 3)

 Cmùi hương 4 – Hokigamày thứ hai gồm 2 trong Thường (3 trong Khó), 2 Karakasa Kozou từng nơi 1 bé, Amanojaku Aka đầu tiên có một, Amanojaku Aka thứ hai có 2;

Chương thơm 8 – 2 Karakasa Kozou mỗi khu vực 1 con;

Chương 13 – 3 Karakasa Kozou mỗi vị trí 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Gaki tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 1 mang đến 3 mỗi vị trí 1 con, Tầng 4 mang lại 6 mỗi địa điểm 3 con;

 Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 2 gồm 3;

*
Hakaarashi no Rei – Đạo Mộ Tiểu Quỷ – 盗墓小鬼
Các chương: 2 (tất cả 5), 12 (gồm 2), 23 (có 5)

Cmùi hương 2 – Hokigami có một, 2 Hakaarashi no Rei mỗi nơi 1 nhỏ, Kiseirei thứ 2 tất cả 2;

Chương thơm 12 – 2 Doujo từng vị trí 1 con;

Cmùi hương 23 – 2 Hakaarashi no Rei mỗi vị trí 1 con; quái thú Kairaishi có 3;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 1 gồm 3;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 50% mỗi khu vực 1 con;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 1/2/3 từng khu vực 3 con;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 gồm 3;

 Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 đến 6 từng địa điểm 3 con;

*
Chouchin Kozou – Đề Đăng Tiểu Tăng – 提灯小僧
Các chương: 1 (có 4), 3 (tất cả 3) với (tất cả 4) , 7 (bao gồm 3), 8 (tất cả 2), 9 (có 2), 12 (bao gồm 2), 15 (có 3)

Chương thơm 1 – Amanojaku Midori thứ hai có 2, 2 Chouchin Kozou từng nơi 1 con;

Chương thơm 3 – Akajita thứ nhất có 1, Heiyo thứ nhất có một vào Thường (2 vào Khó), Heiyo máy hai có 1;

Chương thơm 7 – 3 Chouchin Kozou từng vị trí 1 con;

Chương thơm 8 – quái thú Momo bao gồm 2;

Cmùi hương 9 – 2 Chouchin Kozou từng vị trí 1 con;

Chương 12 – Doujo thứ nhất có 2;

Cmùi hương 15 – 3 Chouchin Kozou mỗi khu vực 1 con;

 Phong ấn Yêu khí – Gaki bao gồm 3, Futakuđưa ra tất cả 4, Kuro Mujou tất cả 3, với Umibouzu có 4;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng một nửa mỗi địa điểm 3 con;

*
Norikabe – Đồ Bích Tu Bì – 涂壁
石 – 青苔

Tường Đá

Các chương: 3 (tất cả 1), 4 (bao gồm 9) với (tất cả 10) , 5 (có 4), 6 (có 2), 7 (gồm 3), 8 (bao gồm 5), 11 (có 2), 12 (gồm 3), 14 (gồm 18)

Cmùi hương 3 – Amanojaku Ki thứ nhất có một trong Thường (2 trong Khó);

Chương thơm 4 – Hokigangươi thứ nhất có 2, Hokigangươi thứ 2 có 1 vào Thường, Karakasa Kozou thứ hai gồm 2 trong Thường (3 vào Khó), Amanojaku Aka đầu tiên có 2 trong Thường (3 trong Khó);

Chương thơm 5 – Norikabe đầu tiên có 1 vào Thường (2 vào Khó), Norikabe thứ 2 có 1, Hokigangươi đầu tiên có 2;

Chương thơm 6 – 2 Kochosei mỗi chỗ 1 con;

Chương thơm 7 – Kappage authority đầu tiên gồm 2, quái dị Youko gồm 3;

Cmùi hương 8 – Momo thứ nhất tất cả 2, Momo thứ 2 gồm 3;

Chương thơm 11 – Hitotsume Kozou trước tiên có một, Gaki trước tiên tất cả 1;

Chương thơm 12 – Umibouzu đầu tiên gồm 2, Umibouzu thứ 2 gồm 1;

 Chương 14 – 3 Norikabe từng chỗ gồm 6;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 1 gồm 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki có 1, Kuro Mujou có 4;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 4 cùng 5 mỗi khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 1 cho 3 mỗi khu vực 1 con;

*
Hắc Báo – 黑豹
Chương thơm 5 – Norikabe đầu tiên có 1 trong Thường (không tồn tại trong Khó);

 Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 bao gồm 3;

*
Ma Chó – 跳跳犬
Cmùi hương 1 – Amanojaku Midori thứ nhất gồm 2 trong Khó;

 Chương 7 – 2 Chouchin Kozou đầu từng khu vực 3 nhỏ, Chouchin Kozou thứ 3 có 1, Kappa cuối tất cả 2;

*
Sanbi no Kitsune – Tam Vĩ Hồ – 三尾狐
Cây Anh Đào/Màu Đỏ/Hoa VũCác chương: 6 (có 2), 18 (có 6)

Cmùi hương 6 – 2 Kochosei từng chỗ 1 con;

Chương thơm 18 – 3 Sanbi no Kitsune Tam Vĩ Hồ từng nơi 2 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 1 có một, Phó bạn dạng Nghiệp Nguyên Hỏa gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 3 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 4 gồm 3;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 gồm 1;

 Phó bản Bí mật Ootengốc – Tầng 1 mang đến 4 mỗi vị trí 4 nhỏ, Tầng 5/6 từng địa điểm 3 bé, và Tầng 9 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 gồm 1;

*
Zashiki – Tọa Phu Đồng Tử – 座敷童子
Quỷ Hỏa/SừngCác chương: 2 (có 1), 7 (bao gồm 2), 10 (có 4), 23 (bao gồm 4)

Chương 2 – quái vật Zashiki bao gồm 1;

Chương 7 – quái vật Kanko gồm 2;

Chương 10 – Satori thứ hai có 2, Kairaishi thứ hai có 2;

Cmùi hương 23 – 2 Hakaarashi no Rei mỗi nơi 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 gồm 2 và Tầng 6 gồm 1;

 Phá Kết giới/PVP – phần nhiều từng team hầu như có 1 cần chưa hẳn cần sử dụng mang lại sushi;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 1 bao gồm 3;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 2/6 mỗi chỗ 1 con;

*
Koi – Lý Ngư Tinc – 鲤鱼精
Hồ Nước/Cái ĐuôiCác chương: 7 (có 7)

 Chương thơm 7 – Koi đầu tiên tất cả 3, Koi thứ 2 có một, Kappage authority trước tiên có 1, Chouchin Kozou mặt cần tất cả 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2/3/9 mỗi nơi 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Youtouchi – Tầng 8 mang đến 10 từng chỗ 1 con

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 8/9 tất cả 2, Tầng 10 mỗi nơi 1 con;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang đến 6 từng vị trí 1 con;

*
Kyuumei Neko – Cửu Mệnh Miêu – 九命猫
Các chương: 1 (gồm 3), 15 (tất cả 9), 18 (gồm 24)

Cmùi hương 1 – quái dị Kyuumei Neko có 3;

Cmùi hương 15 – 3 Chouchin Kozou mỗi vị trí 2 con, boss khủng Kyonshii Imoto lớn bao gồm 3;

 Chương thơm 18 – 3 Kyuumei Neko mỗi vị trí có 6, 3 Sanbi no Kitsune từng địa điểm 2 con;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 8 với 9 mỗi nơi 1 con, Tầng 10 tất cả 2;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 1 cho 3 mỗi khu vực 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 9 mỗi địa điểm 2 con;

*
Bakedanuki – Li Miêu – 狸猫
Các chương: 10 (bao gồm 5), 17 (bao gồm 3)

Chương thơm 10 – Satori đầu tiên có 3, Kairaishi đầu tiên tất cả 2;

Cmùi hương 17 – 3 Bakedanuki mỗi vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 9 bao gồm 1;

 Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 1 mang đến 3 mỗi nơi gồm 4 nhỏ, Tầng 4 đến 10 từng chỗ 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 7 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Ootedở hơi – Tầng 2 có 3;

*
Kappage authority – Hà Đồng – 河童
Hồ Nước/Lá SenCác chương: 7 (bao gồm 2), 23 (gồm 2)

Chương 7 – 2 Kappa mỗi khu vực 1 con;

Cmùi hương 23 – 2 Hakaarashi no Rei từng địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 2 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 8 đến 10 mỗi địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 1 đến 10 mỗi khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 8 tất cả 5 dẫu vậy tầng này khó;

 Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang lại 6 mỗi vị trí 3 con;

*
Oguna – Đồng Nam – 童男
Cánh/Vũ Y/Hiến TếChương thơm 12 – 2 Oguna từng địa điểm 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 9 có 2;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 1 có 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 10 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ooteđần độn – Tầng 8 và 9 mỗi vị trí 1 con;

*
Doujo – Đồng Nữ – 童女
Cánh/Vũ Y/Bé Gái NhỏCác chương: 3 (bao gồm 7) cùng (gồm 6) , 11 (bao gồm 1), 12 (bao gồm 5)

 Chương thơm 3 – Heiyo đầu tiên tất cả 2 vào Thường (một trong những Khó), Akajita thứ hai bao gồm 2, Amanojaku Ki thứ hai có 3;

Cmùi hương 11 – quái nhân Momiji tất cả 1;

Chương 12 – Doujo đầu có 1, Doujo thứ hai gồm 3, Oguna thứ nhị bao gồm 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 gồm 2, Tầng 4 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 1 có 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 2 có 3;

*
Gaki – Ngạ Quỷ – 饿鬼
Các chương: 9 (tất cả 3), 11 (gồm 4), 13 (gồm 3), 16 (bao gồm 3)

Chương 9 – boss khủng Mouba có 3;

Chương thơm 11 – Gaki trước tiên có một, Gaki thứ hai tất cả 3;

Cmùi hương 13 – 3 Gaki từng vị trí 1 con;

Cmùi hương 16 – 3 Gaki từng khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 8 tất cả 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki tất cả 3;

 Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 1 mang lại 3 mỗi chỗ bao gồm 4, Tầng 4 mang đến 10 từng vị trí 3 con;

*
Kodokushi – Vu Cổ Sư – 巫蛊师
Độc/TrùngCmùi hương 6 – trùm cuối Kodokushi có 1;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 6 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 7 đến 10 từng khu vực 1 con;

*
Karasu Teđần – Nha Thiên Cẩu – 鸦天狗
Naginata/Cánh

Mặt Nạ

Các chương: 3 (bao gồm 2), 9 (tất cả 4), 12 (tất cả 6), 17 (gồm 3), 18 (gồm 3)

Chương 3 – 2 Akajita mỗi vị trí 1 con;

Cmùi hương 9 – 2 Yamausagi mỗi nơi 1 nhỏ, quái nhân Mouba bao gồm 2;

 Chương 12 – Umibouzu vật dụng nhì gồm 2, 2 Ogumãng cầu từng khu vực 2 bé (những nhất 4 bé trường hợp Oguna dùng skill hồi sinh);

Chương thơm 17 – 3 Karasu Tegàn từng vị trí 1 con;

Chương thơm 18 – Boss Ooteđần bao gồm 3;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 6 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 4 tất cả 2 và Tầng 9 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 6/7 từng khu vực 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 2;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 7 đến 9 mỗi khu vực 3 nhỏ, Tầng 10 có 5;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 gồm 4;

Phó bản Bí mật Ooteđần – Tầng 5 gồm 4;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 3 có 2;

*
Kamikui – Thực Phát Quỷ – 食发鬼
Các chương: 5 (tất cả 1), 10 (bao gồm 2), 21 (bao gồm 3)

Chương 5 – boss khủng Kamikui bao gồm 1;

Chương thơm 10 – quái nhân Shuten Doji bao gồm 2;

Chương thơm 21 – 3 Kamikui mỗi chỗ 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 7 gồm 1;

 Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 3 có 3;

*
Hotarugusa – Huỳnh Thảo – 萤草
Bồ Công Anh

 Ngự Hồn Nghiệp Ngulặng Hỏa – mỗi tầng có 4;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 4 với 9 mỗi địa điểm 1 con;

Phó bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4/9 từng địa điểm 1 con, Tầng 10 tất cả 3;

Mhình họa khế ước – Hotarugusa tất cả 3;

Phá Kết giới/PvPhường. – hay chạm chán làm việc tín đồ chơi level thấp

*
Hồn Samurai – 武士之灵
Cmùi hương 11 – 2 Hồn Samurai từng địa điểm 1 con;

Cmùi hương 12 – quái thú Yuki Onna tất cả 2;

 Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 3 tất cả 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 3 tất cả 3;

*
Kyonshii Imokhổng lồ – Khiêu Khiêu Muội Muội – 跳跳妹妹
Các chương: 12 (tất cả 1), 15 (gồm 1)

 Cmùi hương 12 – quái thú Yuki Onna có 1, và hoàn toàn có thể phục hồi Kyonshi Ani;

Chương thơm 15 – quái dị Kyonshii Imolớn tất cả 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 2 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 4 đến 6 từng nơi 1 con;

*
Heiyo – Binh Dũng – 兵俑
Binh Giáp

Hóa Đá

Các chương: 3 (gồm 2), 10 (có 1), 21 (gồm 3)

Cmùi hương 3 – 2 Heiyo mỗi địa điểm 1 con;

Chương thơm 10 – Boss Shuten Doji tất cả 1;

Cmùi hương 21 – Enenra thứ 2 có 1, Kamikui thứ 2 cùng 3 mỗi nơi 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Hydra (Orochi) Tầng 2 có một, Phó bản Nghiệp Nguim Hỏa bao gồm 1;

Phá Kết giới/PVP – Hay gặp gỡ sinh hoạt tín đồ chơi khoảng trung;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 4 cùng 10 từng nơi 1 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 gồm 4;

*
Ushi no Toki – Sửu Thì Chi Nữ – 丑时之女
Người Rơm/Trù ẾmCác chương: 10 (có 2), 21 (gồm 7)

Chương thơm 10 – 2 Ushi no Toki từng vị trí 1 con;

Chương 21 – Kamikui đầu tất cả 3, Kamikui thứ hai với 3 mỗi nơi 2 con;

 Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 4 bao gồm 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 và 7 mỗi vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 4 với 9 từng địa điểm 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 4 từng nơi 2 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4 đến 6 mỗi nơi 1 con;

*
Hitotsume Kozou – Độc Nhãn Tiểu Tăng – 独眼小僧
Mắt/Phật Thạch

Mắt/Sư Thầy

Kyên Cang Kinh

Các chương: 11 (bao gồm 5) cùng (tất cả 7)

 Chương thơm 11 – Hồn Samurai thứ 2 gồm 3, 2 Hitotsume Kozou mỗi khu vực 1 bé trong Thường (từng địa điểm 2 vào Khó);

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 1 tháng 5 từng vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 8 mang đến 10 từng địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 2 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ooteđần – Tầng 4 gồm 1;

*
Tesso – Thiết Thử – 铁鼠
Các chương: 9 (tất cả 6)

Cmùi hương 9– Tesso đầu có một, Tesso thứ 2 có 2, Chouchin Kozou thứ 2 có 2, Yamausagi thứ hai có 1;

 Phong ấn Yêu khí – Quái Xu gồm 16 (Nkhô nóng duy nhất là tự bắt cặp vào menu Tổ đội);

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 5 bao gồm 2;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 1 mang đến 3 gồm 1;

*
Shouzu – Tiêu Đồ – 椒图
Quạt/Nước

Vỏ Sò/Đuôi

Các chương: 22 (gồm 1)

Cmùi hương 22 – quái nhân Jorogumo tất cả 1;

 Ecounter – Shouzu tất cả 3;

Phá Kết giới/PVP. – ko hay gặp;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 6 mang đến 8 từng khu vực 1 con, Tầng 9/10 mỗi tầng tất cả 2;

Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 10 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 8/10 mỗi vị trí 2 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 8 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 7 gồm 1;

*
Ame Onna – Vũ Nữ – 雨女
Khóc/Mưa/DùCác chương: 4 (gồm 1)

Chương 4 – monster Ame Onna tất cả 1;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 6 bao gồm 1;

 Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 3 có 3;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 6 bao gồm 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 đến 10 mỗi tầng trệt con;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 7/9 từng tầng 1 con;

*
Kanko – Quản Hồ – 管狐
Các chương: 5 (có 3), 7 (gồm 2), 11 (có 4)

Cmùi hương 5 – Kanko đầu có 2, Kanko thứ hai có 1;

Cmùi hương 7 – 3 Chouchin Kozou mỗi địa điểm 1 con;

Chương thơm 11 – Hitotsume Kozou thứ 2 có 1, Gaki đầu bao gồm 2, Gaki thứ hai có 1;

Cmùi hương nước ngoài truyện”Hell Agent in training” – 3 Koroka (Cổ Lung Hỏa – 古笼火) từng chỗ có 2;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 8 tất cả 1;

 Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 1 mang lại 3 từng nơi bao gồm 4 con, Tầng 4 đến 10 từng khu vực 3 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 9 có 5 tuy thế khó;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 7 tất cả 3;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 3 tất cả 3;

*
Yamausagi – Sơn Thố – 山兔
Các chương: 9 (tất cả 7), 13 (có 1), 16 (tất cả 3), 17 (có 1), 23 (tất cả 9)

 Cmùi hương 9 – Yamausagi đầu bao gồm 4, Yamausagi thứ 2 bao gồm 3;

Chương 13 – monster Kubinashi có 1;

Chương thơm 16 – 3 Gaki từng vị trí 1 con;

Cmùi hương 17 – quái thú Lãnh chúa Arakawa tất cả 1;

Chương thơm 23 – 3 Moucha mỗi nơi 3 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 7 gồm 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 5 tất cả 4;

PVP/Phá Kết giới – Thường gặp

*
Kochosei – Hồ Điệp Tinch – 蝴蝶精
Trống Tay

Khả Ái

Chương 6 – 2 Kochosei mỗi khu vực 1 con;

Cmùi hương 8 – quái thú Momo tất cả 2;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 3/8 mỗi chỗ 1 nhỏ, Phó bản Nghiệp Nguim Hỏa tất cả 1;

 Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 2 bao gồm 3, Tầng 4/5 mỗi nơi 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 gồm 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 tất cả 2;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 cho 6 mỗi chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 cho 3 từng nơi 1 con;

*
Yamawaro – Sơn Đồng – 山童
Thạch Chùy

Quái Lực

Các chương: 8 (tất cả 1), 16 (bao gồm 6)

Chương thơm 8 – Karakasa Kozou thứ 2 có 1;

Cmùi hương 16 – 3 Gaki từng địa điểm có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 3 tất cả 2;

 Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 2 có 3;

Phó bản Bí mật Ootedở người – Tầng 3 có 3;

*
Kubinashi – Vô Thủ – 首无
Các chương: 13 (bao gồm 3), Ngoại truyện 1 (bao gồm 4) và (bao gồm 6)

Chương thơm 13 – Gaki cuối có một. Karakasa Kozou cuối có một, quái nhân Kubinashi gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 3 tất cả 2;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 7 gồm 3;

Phó bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 2 có 3;

 Phó phiên bản Bí mật Ootengốc – Tầng 1 gồm 3;

*
Satori – Giác – 觉
Các chương: 10 (gồm 4), 11 (bao gồm 2)

Cmùi hương 10 – 2 Satori từng nơi 1 con, 2 Kairaishi mỗi nơi 1 con;

Cmùi hương 11 – trùm cuối Momiji gồm 2;

Chương ngoại truyện “Hell Agent vào training” – 2 Momiji từng chỗ 3 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 10 gồm 1;

 Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 1 bao gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 có 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4 mang đến 6 từng khu vực 3 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 1 cho 3 từng nơi 3 con;

*
Jikigaeru – Thanh hao Oa Từ Khí – 青蛙瓷器
Xúc Xắc/Hũ

Gian Lận

Các chương: 4 (có 1)

Chương thơm 4 – Boss Ame Onmãng cầu bao gồm 1;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 3 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 9 tất cả 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 10 gồm 5 nhưng vô cùng khó;

Phó bạn dạng Bí mật Ootengây ngô – Tầng 3 tất cả 1;

*
Yuki Onmãng cầu – Tuyết Nữ – 雪女
Các chương: 8 (gồm 2), 12 (có 4)

Chương thơm 8 – 2 Sakura từng địa điểm 1 con;

 Cmùi hương 12 – 2 Doujo mỗi nơi 1 nhỏ, quái vật Yuki Onmãng cầu gồm 2;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 6 gồm 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 6 có 4;

*
Inugangươi – Khuyển Thần – 犬神
Gâu Gâu

Thủ Hộ

Các chương: 10 (tất cả 2), Ngoại truyện 1 (tất cả 9)

 Cmùi hương 10 – Satori thứ 2 có một, Kairaishi thứ 2 tất cả 1;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 4 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 8 mang đến 10 mỗi khu vực 1 con;

*
Hone Onmãng cầu – Cốt Nữ – 骨女
Đầu Lâu

Oán Hận

Các chương: 10 (gồm 2), 11 (gồm 1), 13 (bao gồm 1), 17 (tất cả 1), 23 (tất cả 2)

Cmùi hương 10 – trùm cuối Shuten Doji có 2;

Chương thơm 11 – monster Momiji tất cả 1;

Cmùi hương 13 – Boss Kubinashi tất cả 1;

Cmùi hương 17 – Boss Lãnh chúa Arakawa có 1;

Chương thơm 23 – 2 Hone Onmãng cầu từng chỗ 1 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 5 có 1, Tầng 6 gồm 2;

Phong ấn Yêu khí – Hone Onmãng cầu bao gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 5 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 5 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4 bao gồm 4;

*
Umibouzu – Hải Phường Chủ – 海坊主
Biển/Râu/TrượngCác chương: 12 (2)

Chương thơm 12 – 2 Umibouzu từng khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 3 tất cả 1;

 Phong ấn Yêu khí – Umibouzu có 3;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 8 bao gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang lại 6 mỗi khu vực 1 nhỏ, Tầng 8 tất cả 5;

*
Kyonshi Ani – Khiêu Khiêu Ca Ca – 跳跳哥哥
Nến/Quan TàiCác chương: 10 (gồm 1), 12 (có 2)

Chương thơm 10 – boss khủng Shuten Doji bao gồm 1;

Chương thơm 12 – monster Yuki Onna có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 2 gồm 1;

 Phong ấn Yêu khí – Kyonshi Ani tất cả 3

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 2 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 cho 6 mỗi chỗ 1 con;

*
Kairaishi – Khôi Lỗi Sư – 傀儡师
Hình Nhân/Thao TúngCác chương: 10 (tất cả 4), 23 (bao gồm 2)

 Chương thơm 10 – 2 Ushi no Toki từng địa điểm 1 con, 2 Kairaishi từng chỗ 1 con;

Cmùi hương 23 – quái vật Kairaishi có 2;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 5 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtouchi – Tầng 5 tất cả 1

*
Momiji – Quỷ Nữ Hồng Diệp – 鬼女红叶
美麗的女妖怪 – A beautiful fairy

身上的飾品 – Accessories

Các chương: 11 (có 2)

Chương thơm 11 – trùm cuối Momiji bao gồm 2;

 Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 1 mang lại 10 mỗi nơi 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 5 gồm 1;

*
Hangan – Phán Quan – 判官
Các chương: 16 (bao gồm 1)

Chương 16 – quái thú Hangan bao gồm 1;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 8 gồm 1;

Phó bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 7 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 có 1;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 7 gồm 3, 8 cho 10 mỗi chỗ tất cả 2;

*
Sakura – Anh Hoa Yêu – 樱花妖
Các chương: 8 (bao gồm 3)

 Chương thơm 8 – 2 Sakura từng chỗ 1 nhỏ, quái thú có 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 5/10 mỗi nơi 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 6 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 6 tất cả 1;

*
Yumekui – Thực Mộng Mô – 食梦貘
Chuông/Ác MộngCác chương: 14 (gồm 6)

 Chương thơm 14 – Norikabe cuối có 1, quái nhân Yumekui tất cả 5;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 4 bao gồm 2, Tầng 9 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 7 bao gồm 1;

*
Hououka – Hỏa Phượng Hoàng – 凤凰火
Các chương: 3 (gồm 1), 20 (bao gồm 1)

Chương thơm 3 – quái thú Hououka gồm 1;

Cmùi hương đôi mươi – Hannya thứ 2 gồm 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 7 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 4 và 7 cho 10 từng chỗ 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Hououka có 3;

*
Momo – Đào Yêu – 桃花妖
花 – Flower

舞 – Dance

Các chương: 8 (tất cả 1)

Chương thơm 8 – quái nhân Momo gồm 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtouchi – Tầng 6/10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 mang lại 10 từng vị trí 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có một, Tầng 10 bao gồm 2;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Ooteđần độn – Tầng 8 bao gồm 5;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 8 bao gồm 2, 9 tất cả 1;

*
Moutía – Mạnh Bà – 孟婆
Bát/Cầm

Nha Nha

Các chương: 9 (tất cả 2), 23 (tất cả 3)

Chương 9 – quái nhân Mouba gồm 2;

Chương 23 – Cả 3 Mouba từng vị trí 1 con;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 5 tất cả 2, Tầng 6 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 7 có một, 8 có 2, 9/10 mỗi nơi 3 con;

*
Kyuuketsuhime – Hấp Huyết Cơ – 吸血姬
Dơi/MáuCác cmùi hương 21 (có 4), 22 (gồm 1)

Chương thơm 21 – 2 Kyuuketsuhime, quái dị Hotarugusa từng địa điểm 1 con;

Chương 22 – quái nhân Jorogumo bao gồm 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 tất cả 1;

Phá Kết giới/PVPhường – Không phổ biến;

 Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 7 gồm 2, Tầng 10 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 8 tất cả 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 10 gồm 5 but the fight is Khó;

Phó bạn dạng Bí mật Ooteđần độn – Tầng 10 gồm 5;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 10 tất cả 2;

*
Kuro Mujou – Quỷ Sđọng Hắc – 鬼使黑
Lưỡi Hái/Đoản Đao/Minch GiớiCác chương: 16 (tất cả 1)

Chương 16 – boss khủng Hangan tất cả 1;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 4 bao gồm 1;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou tất cả 3;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 7 có 1;

 Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 6 bao gồm 3;

*
Shiro Mujou – Quỷ Sđọng Bạch – 鬼使白
Minh Giới/Trắng

Đoạt Mệnh

Các chương: 16 (bao gồm 1)

Chương 16 – quái thú Hangan có 1;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 4 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 7 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 6 tất cả 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 9 bao gồm 2 nhưng lại nặng nề đánh;

Phó bạn dạng Bí mật Ootengây ngô – Tầng 6 bao gồm 2;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 6 tất cả 1;

*
Kamaitabỏ ra – Liêm Dứu – 镰鼬
Chùy/Đinch Ba/RìuPhó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 5 gồm 1;

Phá Kết giới/PVPhường – Hay gặp;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 4 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Ootedở người – Tầng 7/8 mỗi vị trí 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 9 gồm 1;

Chương thơm 18 Kamaitađưa ra gồm 14 bé (Khuyên ổn lựa chọn bởi phần ttận hưởng bao gồm cả Mhình họa Thức thần);

*
Youko – Yêu Hồ – 妖狐
Thư Sinh/Mặt NạCác chương: 7 (bao gồm 2)

Chương 7 – quái vật Youko bao gồm 2;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 có 1, Phó bản Nghiệp Nguim Hỏa bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 10 có 2;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 9/10 mỗi khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ootedở hơi – Tầng 8 có 5;

*

Ootengốc – Đại Thiên Cẩu – 大天狗

Lông Vũ/Sáo/QuạtCác chương: 15 (gồm 1), 18 (có 2)

Cmùi hương 15 – Chouchin Kozou cuối bao gồm 1;

Chương thơm 18 – Sanbi no Kitsune thứ nhất có một, quái dị Ootedại dột bao gồm 1;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 4 có 1, Tầng 10 gồm 2;

 Phá Kết giới/PVPhường – Khá phổ biến;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 8 cho 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 9 có 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Ootengây ngô – Tầng 8/9 có 2, những tầng không giống từng vị trí 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 tất cả 1;

*

Shuten Doji – Tửu Thôn Đồng Tử – 酒吞童子

Các chương thơm 10 (2) , 22 (1)

Cmùi hương 10 – quái dị Shuten Doji tất cả 2;

Cmùi hương 22 – quái dị Jorogumo có 1

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 7/10 bao gồm 1;

Phá Kết giới/PVP – hên xui;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 7 đến 10 mỗi vị trí 1 con;

Phó bản Bí mật Ootedở người – Tầng 9 gồm 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 8 bao gồm 2;

*
Enma – Diêm Ma – 阎魔
Mây/Minch Giới Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 6 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 9 gồm 1;

*
Lãnh chúa Arakawa – Hoang Xuim Chi Chủ – 荒川之主
Cmùi hương 17 – boss khủng Lãnh chúa Arakawa có 1;


Chuyên mục: Blockchain