UNEARNED REVENUE LÀ GÌ

*

*

Home Financial accounting Các bút toán kiểm soát và điều chỉnh cùng khóa sổ Kế toán Mỹ
*

Các cây bút toán thù kiểm soát và điều chỉnh cùng khóa sổ Kế toán Mỹ

1. Các cây bút toán thù điều chỉnh:Các cây viết toán điều chỉnh được ghi bên trên cơ sở: khối hệ thống kế tân oán doanh nghiệp được tiến hành theo các đại lý dồn tích accrual basis, cơ chế kì kế tân oán accounting period với qui định tương xứng matching principle.

Bạn đang xem: Unearned revenue là gì

 

Cuối kì kế toán, sau thời điểm lập kết thúc Bảng bằng vận demo và trước khi lập những report tài bao gồm, kế tân oán buộc phải thực hiện những cây bút toán thù điều chỉnh sau:

 

1.1. Điều chỉnh khấu hao gia sản cố định

 

Cuối kì, kế toán thù tính ra số khấu hao tài sản thắt chặt và cố định cần trích vào kì với ghi cây viết toán thù điều chỉnh:

 

Nợ TK “Ngân sách khấu hao gia tài thắt chặt và cố định - Depreciation Expense”

 

Có TK “Hao mòn luỹ kế của TSCĐ - Accumulated Depreciation”

 

Khấu hao tài sản thắt chặt và cố định rất có thể được điều chỉnh mỗi tháng hoặc được ghi 1 lần vào cuối năm tài thiết yếu.

 

1.2. thay đổi lệch giá nhấn trước (lệch giá không thực hiện)

 

Doanh thu dìm trước phát sinh trong trường vừa lòng công ty lớn cảm nhận tiền trước mang lại câu hỏi tiến hành dịch vụ, khoản chi phí nhận thấy thực ra là doanh thu của đa số kì kế toán thù tiếp sau, chứ đọng không hẳn lệch giá của kì thu chi phí. Do vậy, kế toán bắt buộc kiểm soát và điều chỉnh nhằm mục tiêu đề đạt đúng chuẩn số lợi nhuận sẽ triển khai của kì này.

 

Lúc tạo nên lợi nhuận dìm trước - Deffered Revenue

 

Nợ TK “Tiền - Cash”: Tổng số tiền vẫn nhận

 

Có TK “Doanh thu dìm trước - Unearned Revenue”

 

thay đổi lợi nhuận dấn trước, tính vào lợi nhuận kì kế toán thù hiện thời:

 

Nợ TK “Doanh thu nhận trước - Unearned Revenue”

 

Có TK “Doanh thu - Revenue”: Doanh thu tiến hành kì này

 

1.3. thay đổi doanh thu chưa thu

 

Doanh thu chưa thu tạo nên vào trường hợp công ty đang triển khai việc cung cấp sản phẩm hoá, hình thức mang đến quý khách hàng cơ mà chưa cảm nhận tiền. Việc thanh hao toán sẽ tiến hành tiến hành tại một thời điểm sau đây. Kế toán kiểm soát và điều chỉnh lợi nhuận cần thu bằng cây viết toán thù sau:

 

Nợ TK “Phải thu... - Accounts (Interest) Receivable”

 

Có TK “Doanh thu... - Rent, Interest Revenue”

 

1.4. Điều chỉnh những các loại ngân sách trả trước

 

- Điều chỉnh chi phí bảo hiểm trả trước:

 

lúc thanh hao toán thù chi phí tải bảo hiểm:

 

Nợ TK “Bảo hiểm trả trước - Prepaid Insurance”

 

Có TK “Tiền - Cash”

 

thay đổi chi phí bảo đảm, tính vào chi phí năm nay:

 

Nợ TK “giá cả bảo hiểm - Insurance Expenses”

 

Có TK “Bảo hiểm trả trước - Prepaid Insurance”

 

- thay đổi ngân sách văn chống phẩm:

 

lúc thiết lập văn uống chống phẩm nhập kho, kế toán ghi:

 

Nợ TK “Văn phòng phđộ ẩm - Office supplies”

 

Có TK “Tiền - Cash”: Số đã thanh toán bởi tiền

 

Có TK “Phải trả người buôn bán - Accounts Payable”: Số không trả

 

Số dư của thông tin tài khoản “Văn chống phẩm” được diễn đạt trong bảng bằng vận thử chưa điều chỉnh. Vào thời gian lập báo cáo, căn cứ vào công dụng kiểm kê, kế tân oán tính ra số vnạp năng lượng chống phđộ ẩm vẫn áp dụng vào kì kế tân oán cùng ghi cây bút tân oán điều chỉnh:

 

Nợ TK “Chi tiêu văn phòng phđộ ẩm - Office supplies Expense”

 

Có TK “Văn phòng phẩm - Office supplies”: số văn uống phòng phđộ ẩm vẫn cần sử dụng trong kì kế toán

 

1.5. Điều chỉnh những một số loại chi phí đề xuất trả.

 

Chi tiêu buộc phải trả là những khoản chi phí thực tế không phải đưa ra trả tuy nhiên được xem vào chi phí kinh doanh mang đến kì hiện tại hành. Kế toán thù nên ghi tăng ngân sách của kì kế toán thù hiện tại hành cùng tăng nợ phải trả.

Xem thêm: Mẫu Thuyết Minh Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công Là Gì? Bộ Xây Dựng

 

Ví dụ: shop trả lương vào ngày trang bị 6 mặt hàng tuần (lương tuần - wage), nhưng ngày chấm dứt tháng lại là ngày thiết bị 3. bởi thế, có 2 ngày (thứ hai và sản phẩm công nghệ 3) ở trong tháng này, dẫu vậy tiền lương lại được trả vào thứ 6 vào tuần đầu của mon tiếp theo. Vậy đề xuất, kế toán yêu cầu tính chi phí lương của 2 ngày đó vào ngân sách của mon này mặc dù không tkhô nóng toán cho tất cả những người lao đụng.

 

Bút ít toán thù kiểm soát và điều chỉnh trong trường đúng theo trên được ghi như sau:

 

Nợ TK “Chi phí tiền lương - Wages expense”: lương của 2 ngày

 

Có TK “Phải trả CNV - Wages payable”

 

Kế toán thù điều chỉnh tương tự như cùng với những khoản chi phí nên trả khác như: tiền mướn cần trả, lãi vay yêu cầu trả...

 

2. Các bút toán khoá sổ (Closing Entry):

 

Doanh thu, chi phí và câu hỏi rút ít vốn của công ty chiếm lĩnh được luỹ kế trong kì kế toán. Cuối kì kế toán, lúc tiến hành lập báo cáo, những biến đổi này bắt buộc được chuyển sang trọng ghi nhấn trên tài khoản đầu tư của chủ thiết lập. Xét về kĩ thuật kế tân oán, khoá sổ là kết chuyển số liệu về lợi nhuận, chi phí, rút vốn, gửi số dư những tài khoản này về số 0.

 

Khoá sổ tài khoản doanh thu:

 

Nợ TK “Doanh thu - Revenue”

 

Có TK “Xác định công dụng - Income summary”

 

Khoá sổ tài khoản chi phí:

 

Nợ TK “Xác định hiệu quả - Income summary”

 

Có TK “túi tiền - Expenses”

 

Khoá sổ thông tin tài khoản xác minh kết quả:

 

Sau Lúc khoá sổ các thông tin tài khoản lệch giá và những thông tin tài khoản chi phí, kế toán khẳng định tác dụng cùng kết đưa chênh lệch vào tài khoản Vốn của chủ tải.