Thailand v china

Pool A1 Pool B1 Pool C1 Pool D1 Pool E1 Pool F1 Pool G1 Pool H1 Pool I1 Pool J1 - Final Round Pool K1 - Final Round Group 1 Ranking

Bạn đang xem: Thailand v china

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Trung Quốc
3 3 0 9
2
*
USA
3 2 1 6
3
*
Thái Lan
3 1 2 3
4
*
Germany
3 0 3 0

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Brazil
3 3 0 9
2
*
Italy
3 2 1 5
3
*
Japan
3 1 2 4
4
*
Serbia
3 0 3 0

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Russia
3 3 0 8
2
*
Netherlands
3 2 1 6
3
*
Turkey
3 1 2 4
4
*
Belgium
3 0 3 0

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Đài Loan Trung Quốc
3 3 0 8
2
*
Serbia
3 2 1 5
3
*
Brazil
3 1 2 4
4
*
Belgium
3 0 3 1

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
USA
3 3 0 9
2
*
Turkey
3 2 1 5
3
*
Japan
3 1 2 4
4
*
Germany
3 0 3 0

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Russia
3 3 0 8
2
*
Netherlands
3 2 1 6
3
*
Thailand
3 1 2 2
4
*
Italy
3 0 3 2

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Brazil
3 3 0 9
2
*
Italy
3 2 1 6
3
*
Belgium
3 1 2 3
4
*
Turkey
3 0 3 0

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
USA
3 3 0 9
2
*
Trung Quốc
3 2 1 6
3
*
Netherlands
3 1 2 3
4
*
Germany
3 0 3 0

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Serbia
3 3 0 7
2
*
Russia
3 2 1 7
3
*
Japan
3 1 2 4
4
*
Xứ sở nụ cười Thái Lan
3 0 3 0

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Brazil
2 2 0 6
2
*
Russia
2 1 1 3
3
*
Đất nước xinh đẹp Thái Lan
2 0 2 0

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
USA
2 2 0 6
2
*
Netherlands
2 1 1 2
3
*
Đài Loan Trung Quốc
2 0 2 1

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
USA
9 8 1 24
2
*
China
9 8 1 23
3
*
Russia
9 8 1 23
4
*
Brazil
9 7 2 22
5
*
Netherlands
9 5 4 15
6
*
Serbia
9 5 4 12
7
*
Italy
9 4 5 13
8
*
Japan
9 3 6 12
9
*
Turkey
9 3 6 9
10
*
Thái Lan
9 2 7 5
11
*
Belgium
9 1 8 4
12
*
Germany
9 0 9 0

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Bulgaria
3 3 0 8
2
*
Dominican Republic
3 2 1 6
3
*
Argentina
3 1 2 4
4
*
Kenya
3 0 3 0

Xem thêm: Ngày 1/12 Là Ngày Gì ? Ngày 1 Tháng 12 Là Ngày Gì

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Puerlớn Rico
3 3 0 8
2
*
Polvà
3 2 1 7
3
*
Czech Republic
3 1 2 3
4
*
Canadomain authority
3 0 3 0

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Dominican Republic
3 3 0 8
2
*
Bulgaria
3 2 1 5
3
*
Czech Republic
3 1 2 4
4
*
Canada
3 0 3 1

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Puerlớn Rico
3 3 0 9
2
*
Poland
3 2 1 5
3
*
Argentimãng cầu
3 1 2 4
4
*
Kenya
3 0 3 0

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Puerlớn Riteo
6 6 0 17
2
*
Dominican Republic
6 5 1 14
3
*
Bulgaria
6 5 1 13
4
*
Polvà
6 4 2 12
5
*
Argentimãng cầu
6 2 4 8
6
*
Czech Republic
6 2 4 7
7
*
Canada
6 0 6 1
8
*
Kenya
6 0 6 0

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Peru
3 3 0 9
2
*
Kazakhstung
3 2 1 6
3
*
Mexiteo
3 1 2 3
4
*
Algeria
3 0 3 0

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Croatia
3 3 0 9
2
*
Cutía
3 2 1 6
3
*
Colombia
3 1 2 3
4
*
Australia
3 0 3 0

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Colombia
3 3 0 9
2
*
Kazakhsrã
3 2 1 6
3
*
Mexico
3 1 2 3
4
*
nước Australia
3 0 3 0

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Peru
3 3 0 8
2
*
Croatia
3 2 1 6
3
*
Cutía
3 1 2 4
4
*
Algeria
3 0 3 0

Rank Teams Matches Won Lost Points
1
*
Peru
6 6 0 17
2
*
Croatia
6 5 1 15
3
*
Colombia
6 4 2 12
4
*
Kazakhschảy
6 4 2 12
5
*
Cuba
6 3 3 10
6
*
Mexico
6 2 4 6
7
*
Australia
6 0 6 0
8
*
Algeria
6 0 6 0

RankTeam
1
*
Brazil
2
*
USA
3
*
Netherlands
4
*
Russia
5
*
China
6
*
Thailand
7
*
Serbia
8
*
Italy
9
*
Japan
10
*
Turkey

RankTeam
1
*
Dominican Republic
2
*
Poland
3
*
Puerto Rico
4
*
Bulgaria
5
*
Argentina
6
*
Czech Republic
7
*
Canada
8
*
Kenya

RankTeam
1
*
Croatia
2
*
Kazakhstan
3
*
Peru
4
*
Colombia
5
*
Cuba
6
*
Mexico
7
*
Australia
8
*
Algeria

FIVB Official Partners
*

FIVB Official Suppliers
*
*